DAGVAARDING GEGEVEN AAN :

de heer Zenon Basil PANOUSSIS geboren te Caïro op 20.10.1956, wonende te 1093 XA Amsterdam (Nederland), Tweede Van Swindenstraat 188,

- doende de betekening zoals hierna gezegd -


om te verschijnen op MAANDAG DERTIEN DECEMBER AANSTAANDE om negen uur in de voormiddag, voor KAMER TIEN B van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van het Gerechtelijk Arrondissement ANTWERPEN, die zal zetelen in het Gerechtsgebouw te Antwerpen, eerste verdieping, zaal 11, ingang langs de Britselei.


TEN EINDE:

De vordering ontvankelijk, toelaatbaar en gegrond te zien en te horen verklaren;

Gedaagde zich aldaar te zien en te horen veroordelen om aan de verzoekende partij te betalen, de som van HONDERDDUIZEND BELGISCHE FRANK (2.478,94 EURO) provisioneel uit hoofde van morele schade en EEN BELGISCHE FRANK provisioneel uit hoofde van materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke, alsook met de gerechtelijke intresten;

Gedaagde zich te zien en te horen veroordelen tot verwijdering van de betrokken internetpagina's binnen een termijn van 24 uur na betekening van het te vellen vonnis, één en ander op straffe van en dwangsom ten belope van VIJFTIGDUIZEND BELGISCHE FRANK (1,239,47 EURO) per dag en TIENDUIZEND BELGISCHE FRANK (247,89 EURO) per internetconsultatie;

Aan gedaagde het verbod te zien en te horen opleggen tot verdere publicatie via welkdanig communicatiemiddel dan ook van lasterlijke commentaren en processtukken die op onderhavige en bovenvermelde procedure rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben;


Vorige
Boven
Volgende