5º Vervolg aan PV nr        /98. Dienst Enquêtes P.
------------------------------------------------------------------------------------

Zenon had een identiteitskaart bij zich, doch zijn paspoort zat tussen de bladen van een boek dat in zijn handbagage zat.

Na deze vluchtige controle, waarbij " Korthaar" in Zenon's bagage een boek had aangetroffen met mijn naam en foto liet hij dit vlug zien aan "Klotenknijper". Vanaf dit moment was er een duidelijke verandering merkbaar in hun houding en konden we korte tijd nadien, zonder enige andere formaliteit vertrekken. PANOUSSIS die in mijn nabjheid kwam met "Klotenknijper" informeerde even naar de juiste schrijfwijze van "Koen". Het was zo dat "Klotenknijper" voordien reeds zijn naam had kenbaar gemaakt aan PANOUSSIS, doch dit niet had genoteerd. De rijkswachter heeft dan zijn naam CLONEN Koen, met het adres van zijn eenheid, te ANTWERPEN, Kort Vlierstraat genoteerd in mijn notaboek. Omtrent de reden van onze zogenaamde "arrestatie" werd door die rijkswachter geen uitleg meer verstrekt. Toen ik me de opmerking liet ontvallen dat wij er zo maar werden uitgepikt om hun macht te laten blijken, reageerde CLONEN met de bewoordingen dat we klacht konden neerleggen tegenover hem, maar dat het hun woord (het woord van de rijkswacht als instelling) tegenover het onze zou zijn.
Ik hem hem dan gezegd dat hij misschien beter de kranten zou lezen, dat daar wel eens een artikel zou kunnen verschijnen. Ik was in België op uitnodiging van de krant " De Morgen" en wist dan ook dat ik langs deze weg mijn verhaal wat openbaarheid kon geven.
Ik heb er niet de voorkeur aangegeven om er een strafzaak van te maken, omdat de kwetsuren niet van aard waren dat Zenon, er blijvende letsels zou van overhouden en ik wel besefte dat het het woord van Zenon zou zijn tegenover het woord van CLONEN en zijn collega's.
Als ik dan ook al enige vorm van wraak in mij had tegenover de handelswijze van die rijkswachters was dit totaal verdwenen met het krantenartikel dat verscheen in " De Morgen".

Ook thans is het mijn uitdrukkelijke wens dat er geen strafzaak aanhanging wordt gemaakt. U peilt naar de kwetsuren van PANOUSSIS, ik moet zeggen dat hij naast een pijnlijke schouder er een breuk aan de ribben aan overhield. Die breuk werd vastgesteld door Zenon's huisarts, doch werd niet bevestigd door röntgenfoto's.

Het was zo dat aanvankelijk, de zondag en de maandag na de feiten de pijn zich niet zo manifesteerde, doch tegen de woensdag aan verergerde de pijn en heeft hij een dokter geraadpleegd. Het is dan dat de dokter de diagnose stelde, en gewoon de raad meegaf de pijn te doorbijten en het rustig te laten herstellen. Er is geen speciaal verband aangebracht rond de borstkas. De dokter legde in het engels uit dat het om een breuk of een barst kon gaan, doch dat enkel de tijd voor de genezing kon zorgen.


Vorige
Boven
Volgende