4º Vervolg aan PV nr        /98. Dienst Enquêtes P.
------------------------------------------------------------------------------------

"Korthaar" reageerde hier op met een blik van " waar moeit U zich " mee, maar was wel afgeleid en vergezelde Zenon niet naar de kleine ruimte.
Naar ik het me nog kan herinneren is naast "klotenknijper" nog een tweede persoon in de kleine controleruimte geweest, die ik niet nader omschreven heb in mijn brief, noch in andere teksten. Ik weet ook niet hoelang hij aldaar geweest is, vooraleer een persoon luisterend naar de naam " Dick" of "Dirk", en in uniform gekleed zich in dit lokaal begaf. In elk geval ik denk dat slechts een 3 à 4 tal minuten zijn verlopen tussen het binnengaan van twee rijkswachters in burger en het binnengaan van de geuniformeerde rijkswachter.

Ik werd vooral gefrappeerd door de houding van de andere politiemensen, die op geen enkele wijze reageerden op het brutale optreden van " Klotenknijper". Het was zelfs zo, dat ze zelfs niet opkeken wat mij liet besluiten dat deze hardhandige handelswijze tot de normale attitude behoorde.
Tijdens de tijdsperiode dat PANOUSSIS in die kleine ruimte verbleef heb ik wel kunnen merken dat zowel "Klotenknijper" als de man in uniform binnen en buiten de kleine controleruimte liepen. Ik heb aldaar wat nota's genomen en ik noteerde dan, dat "Klotenknijper" tegenover een collega zegde : hij (Zenon) meent gelijk te hebben.
Het was zo dat mijn vriend PANOUSSIS Zenon maakte opmerkingen naar de wettelijkheid van hun handelingen toe. Hij trok de controle in zijn totaliteit in twijfel.

Terwijl ik in de grote controleruimte achterbleef en ik ongeveer een acht of tiental meter van de de ruimte waar Zenon was verwijderd bleef, hoorde ik wel gestommel, en hoorde tevens dat Zenon in de engelse taal roepen.Achteraf bleek dat hij dan zou geroepen hebben dat hij geslagen werd. Nu, dat verwonderde mij niet gezien de houding van beide personen. De gemoederen waren reeds opgehitst omdat noch ikzelf, noch Zenon ons laten intimideren. Niemand van de aanwezige politiemensen reageerden noch op het gestommel, noch op het geroep.

Zenon PANOUSSIS is niet op zijn mond gevallen, en ik ken zijn houding in dergelijke gevallen, waarbij ik kon raden gezien de aanwezige elementen langs beide zijden dat er klappen zouden vallen.

Terwijl Zenon nog in de kleine controleruimte verbleef, heeft "Korthaar" mijn identiteit grondig gecontroleerd, evenals de vervoersbewijzen. Zenon moest plaats nemen op een bank in de onmiddellijke omgeving van de kleine controleruimte. We zagen elkaar en toen maakte hij mij in gebarentaal duidelijk dat hij geslagen was in het aangezicht en op het lichaam. Het is in die periode dat "Korthaar" ook de bagage van Zenon doorzocht.


Vorige
Boven
Volgende