3º Vervolg aan PV nr        /98. Dienst Enquêtes P.
------------------------------------------------------------------------------------

Hij zegt dat we gearresteerd zijn. Op vraag van PANOUSSIS op welke grond we worden gearresteerd, komt geen antwoord, maar enkel de bemerkingen dat we het wel zouden merken. Achteraf heb ik wel vernomen dat hij zou geantwoord hebben dat het om een drugs- en identiteitscontrole ging.

We volgen zonder enig verzet de twee rijkswachters in de richting van de uitgang. PANOUSSIS liep naast mij verder, en had voordien reeds in de engelse taal gezegd dat hij erop zou staan dat alles via de regels zou verlopen.
Plotseling zag Zenon dat voor ons iets op de grond lag, want hij heeft "Klotenknijper" er nog attent op gemaakt. Iemand zonder te kunnen aanduiden wie had duidelijk iets verloren of wegeworpen. Wat het juist was, of hoeveelheid weet ik niet, ik meen dat het één of twee plastiekzakjes waren. De rijkswachter in kwestie nam het mee, doch heeft er verder niet meer over gesproken.

We volgden de rijkswachters tot in een grote ruimte, welke voor die gelegenheid was ingericht als controleruimte. De tafels waren in het midden in een vierkant opgesteld, doch met een opening waarbij de persoon die diende gecontroleerd te worden in het midden moest plaats nemen. PANOUSSIS werd in die ruimte geleid en diende zijn spijkerjas en ondervest op de tafel te leggen, evenals zijn handbagage.
Ikzelf werd verzocht plaats te nemen op een plaats verwijderd van die tafels, hetgeen ik weigerde. Ik wilde aanwezig blijven, enerzijds om te zien wat er zou gebeuren, anderzijds was ikzelf ook gearresteerd, volgens hun zeggen dus moesten zij mij daar ook toe behandelen. Uiteindelijk werd mijn aanwezigheid in de nabijheid van die tafels geduld, doch werd ik een weinig achteruit geduwd door de rijkswachter.
Het was vooral "Klotenknijper" die zich nogal hardhandig en agressief opstelde

Op zeker ogenblik zag ik dat die rijkswachter hardhandig PANOUSSIS Zenon bij de arm nam en hem vanuit de ruimte van de tafels in een zeer vlug tempo naar een verder afgelegen klein lokaaltje bracht.
De manier waarop de rijkswachter zich opstelde, met verheven stem, roodaanlopend gezicht en de werkwijze die geen tegenspraak duldde liet vermoeden dat er geen verzet mogelijk was, of dat er klappen zouden vallen.
Het ging zo vlug dat PANOUSSIS, half lopend, half struikelend met de rijkswachter naar dit lokaaltje, binnen de grote controleruimte werd gebracht.

Toen PANOUSSIS naar dat lokaaltje werd geleid, wilde "korthaar" heb eveneens vergezellen, doch ik maakte nogal demonstratief attent op het feit dat zijn, en mijn bagage nog niet doorzocht waren.


Vorige
Boven
Volgende