2º Vervolg aan PV nr        /98. Dienst Enquêtes P.
------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
Omstreeks 13.15 uur verlaat tweede opsteller het verhoorlokaal, teneinde aanwezig te zijn, bij het verhoor van Zenon PANOUSSIS. Het verhoor wordt verder gezet door eerste opsteller.
------------------------------------------------------------------------------------
Ik heb het knijpen in de geslachtsdelen duidelijk beschreven en moet dit nu ook bevestigen. Het was duidelijk dat de rijkswachter iets zocht in de schaamstreek, het was niet knijpen in de werkelijk zin van het woord, doch wel drukkend en steeds maar de hand verschuivend in het kruis.

Mijn vriend PANOUSSIS, maakt opmerkingen in de Engelse taal, in de zin van " dat hier de grote misdaad bestreden werd, dat het duidelijk is waarom ze juist die twee knulletjes eruit visten, die onmiskenbaar zware misdadigers waren". Hij maakte ook een opmerking over het Dutroux-land. Ik vervolgde met de woorden : " Je homoseksualiteit kunnen uitleven en nog held worden ook. Geweldig vak".

We kunnen duidelijk merken dat de rijkswachters onze aanwezigheid, noch ons bemerkingen op prijs stellen. De kortharige rijkswachter kijkt ons boos aan.

Zowel ikzelf, als PANOUSSIS maken nog wat opmerkingen in verband met naar mijn gevoel de onwettelijkheid van de controle en de fouille, over het feit dat we in het Dutroux-land zijn enz....
Enkel "korthaar" reageert met de woorden "wat bedoelt U". De gefouilleerden jongelingen bleven in dezelfde ruimte staan. Het was me hoegenaamd niet opgevallen, noch aan de reacties, noch aan hetgeen ik de visu kon vaststellen dat de fouille een positief resultaat zou gehad hebben.

Vooraleer de trein het Centraal Station te ANTWERPEN binnenliep is nog een derde rijkswachter in burger in de uitstapruimte gekomen, in aanwezigheid van een jongeling van niet-vreemde origine, die eveneens een fouille moest ondergaan, hij moest alle persoonlijk spullen uit zijn zakken halen, uurwerk verwijderen enz....
Dit gaf aanleiding van een opmerking van de persoon die ik " korthaar" heb genoemd, in de zin van zie je wel dat wij controleren zonder aanziens des persoons.
Gezien we bijna in het eindstation aankwamen, kwamen ook andere mensen in de uitstapruimte.

Eens de trein ANTWERPEN binnenloopt, verlaten we de trein en neem ik plaats in mijn rolstoel. Op de trein verplaatstte ik me bij middel van een kruk. Toen we een vijftig meter zijn gegaan op het perron in de richting van de uitgang, komt de rijkswachter die op de trein de fouille had uitgevoerd bij ons en zegt ons dat we moeten meekomen.


Vorige
Boven
Volgende