6º Vervolg aan PV nr        /98. Dienst Enquêtes P.
------------------------------------------------------------------------------------

U stelt mij in kennis van het feit dat ik kostenloos een copie van het proces-verbaal van mijn verhoor kan krijgen. Ik wens in het bezit gesteld te worden van een dergelijke copie, en wordt bij deze aan mij overhandigd. Mijn verhoor eindigt te 16.15 uur. Na lezing van mijn verhoor wens ik niet dat mijn verklaringen gewijzigd of aangevuld worden. Ik bevestig en teken mijn verhoor.

[handtekening]

Waarvan akte.

[handtekening]


Vorige Boven