De schade

Eiser stelt:

"Verweerder kan niet betwisten dat concluant schade heeft geleden naar aanleiding van de opening van de website. Dit blijkt niet alleen al uit het gegeven dat naar aanleiding van de opening van de site zich een hele discussie heeft ontsponnen op de nieuwsgroepen, waarbij te onderstrepen valt dat thans de naam van concluant onverbloemd op de site wordt weergegeven. De morele en professionele kwaliteiten van concluant werden hierdoor opnieuw het voorwerp van een publiek debat en openlijk te kijk gesteld."
Dit is een adequate samenvatting van het materiŽle aspect van eisers zaak tegen mij. Laten wij deze samenvatting derhalve ontleden.

"Verweerder kan niet betwisten dat concluant schade heeft geleden...": Of eiser schade heeft geleden is niet waar deze zaak over handelt; deze zaak gaat over de vraag of eiser onrechtmatige schade heeft geleden. Ik betwist welzeker dat eiser enige schade heeft geleden, en onrechtmatige schade in het bijzonder. Dat staat uitdrukkelijk in zowel mijn eerste als mijn tweede conclusie. De retoriek van eiser brengt daar geen verandering in.

"...zich een hele discussie heeft ontsponnen...": Eiser lijkt zichzelf boven discussie te achten. Daar staat hij niet. In een democratische samenleving is alles en iedereen onderhavig aan discussie; in het bijzonder mensen die publieke functies bekleden. Een discussie is per definitie niet lasterlijk; nog minder is het lasterlijk om een discussie te veroorzaken. Eiser schijnt te denken dat hem het recht toevalt zijn mentaliteit ŗ la: "Ik wil niet dat jullie over mij discussiŽren, dus houd je mond" aan anderen op te leggen. Gelukkig is zulks niet mogelijk.

"...de naam van concluant onverbloemd op de site wordt weergegeven": Een naam is op zich nimmer lasterlijk. Zelfs wanneer een naam wordt gekoppeld aan een lasterlijke uitspraak over de persoon in kwestie, beschouwt de wet niet de naam maar de uitspraak als lasterlijk. Een naam is niet het eigendom van de drager ervan; het staat iedereen vrij die naam te noemen.

"De morele en professionele kwaliteiten van concluant werden hierdoor opnieuw het voorwerp van een publiek debat en openlijk te kijk gesteld": Alweer: wat ter wereld maakt dat eiser meent boven discussie verheven te zijn? Ieders morele en professionele kwaliteiten kunnen voorwerp van discussie zijn; in de kerk, in het cafť, op de werkplaats, in de krant en ook op het Internet. Publiek debat is een belangrijker instrument voor het onderhouden van een fatsoenlijke samenleving dan de wet ooit kan zijn. Sterker, publiek discussie over de morele en professionele kwaliteiten van mensen in het algemeen en die van gezagsdragers in het bijzonder vormt de grondslag van de wet. Eiser wil nu het recht op een publieke discussie rond zijn persoon inperken. Misschien dat de president van een bananenrepubliek zo'n beperking kan opleggen, maar anderen toch zeker niet...


Vorige
Boven
Volgende