In zijn laatste conclusie in de zaak tegen Karin Spaink, eist dager -- gebaseerd op bovenstaande beweringen -- dat ik verantwoordelijk word gesteld voor Karin Spainks artikel in De Morgen en voor al het andere waarvan hij haar beticht. Deze specifieke vordering,

"...na samenvoeging van de beide zaken, verweerster en de heer PANOUSSIS solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere te veroordelen tot betaling aan concluant..."
staat uitsluitend in eisers laatste conclusies ten laste van Karin Spaink; eiser heeft zich namelijk niet de moeite getroost dezelfde eis neer te leggen in zijn conclusies lastens mijzelf.

Met andere woorden: indien Karin Spaink mij geen kopieŽn zou hebben doen toekomen van eisers conclusies lastens haar, dan zou ik niet eens weet hebben dat eiser thans genoegdoening van mŪj eist voor het artikel dat zij geschreven heeft. Anderzijds, mocht zij mij wťl kopieŽn geven, dan zou zŪj volgens eiser hem schadevergoeding schuldig zijn vanwege wat ik daar naderhand mee doe. Hoe dan ook dienen Karin Spaink en ik eiser schadevergoeding voor elkaars handelingen en daden te betalen, aangezien wij een koppel vormen, stelt eiser, maar hij laat na te definiŽren wat hij onder "koppel" verstaat noch toont hij aan dat wij dat momenteel nog zijn.

Is eiser de draad kwijt? Dat moet iedereen voor zichzelf beoordelen. Persoonlijk geloof ik dat eiser simpelweg pagina na pagina rookschermen opricht, uitsluitend teneinde te verdoezelen dat beide zaken betrekking hebben op volstrekt verschillende onderwerpen en niet gevoegd horen te worden:

  • Karin Spaink is gedaagd voor haar artikel in De Morgen en voor haar klacht bij Comitť P.
  • Ik ben gedaagd vanwege mijn website.
Wat de uitkomst ook moge zijn van Karin Spainks zaak, die uitspraak heeft niets te maken met de vraag of het lasterlijk is dat ik juridische documenten op mijn homepage publiceer. En omgekeerd: wat ook de uitkomst moge zijn in een zaak over het op het internet publiceren van gerechtelijke stukken, het resultaat daarvan staat los van de beoordeling of een bepaald artikel of een bepaalde klacht ingediend bij de overheid smadelijk was of niet.

Er zijn geen gronden voor samenvoeging van beide zaken en ik verzet mij ten sterkste tegen een dergelijke samenvoeging.

Zelfs al zouden beide zaken gevoegd worden, dan nog stuit het solidair verantwoordelijk maken van Karin Spaink en mijzelf op formele obstakels, de logische belemmeringen nog daargelaten. Hoewel eiser van begin af aan heeft gevorderd dat beide zaken worden samengevoegd, heeft hij niettemin nagelaten mij zijn conclusies in Spainks zaak te doen toekomen, en omgekeerd. Toch is dat een strenge formele verplichting indien eiser tegen mij wenst te gebruiken wat hij in Karin Spainks zaak heeft aangevoerd.


Vorige
Boven
Volgende