aan de
                                                                         Rechtbank van eerste aanleg
                                                                         kamer 8 B
                                                                         Gerechtsgebouw
                                                                         Britselei 55
                                                                         AntwerpenConclusie van antwoord, Clonen vs Panoussis, AR 99/6712/A.


Samenvoeging en de juiste verweerders

Eisers argumentatie en bewijsvoering met betrekking tot zijn eis tot samenvoeging van zijn zaak tegen Karin Spaink en die tegen mijzelf, zou ik als volgt willen samenvatten:

  1. Karin Spaink stond mij toe een kopie te maken van haar kopie van verhoor door Comitť P.
  2. Karin Spaink stond mij toe een kopie te maken van eisers dagvaarding lastens haarzelf.
  3. Karin Spaink vroeg publiekelijk of iemand haar dagvaarding naar het Frans kon vertalen.
  4. Karin Spaink en ikzelf vormen een koppel.
Gebaseerd op deze vier stellingen formuleert eiser vervolgens zijn eis dat de zaken worden samengevoegd, dat Karin Spaink medeverantwoordelijk wordt gehouden voor mijn site en dat zij bevolen wordt de site van het Internet te verwijderen.

Ik weet niet wat ik van eiser moet denken. Eerst gedraagt hij zich als een struisvogel wanneer ik hem er op wijs dat hij mogelijkerwijs tevens Net Theatre dient te dagen. Vervolgens beweert hij dat Karin Spaink verantwoordelijk gehouden dient te worden voor mijn daden omdat zij mij toestond kopieŽn te maken van documenten die in het geheel niet geheim zijn, omdat zij vroeg wie haar eigen documenten kon vertalen, ťn omdat ze beweerdelijk een verhouding met mij heeft. Deze argumentatie is zo absurd dat ik vermoedde dat het dieptepunt daarmee bereikt was. Toch bleek dat niet het geval te zijn.


Boven
Volgende