In België staat een on-line archief van juridische uitspraken bij Jur@ België (http://www.jura.be/). Wie zoekt op de trefzin "Hof van Cassatie", krijgt een lijst van 1102 zaken; sommige uitspraken zijn slechts in samenvatting beschikbaar, anderen staan er volledig. In alle gevallen staan de namen van eisers en gedaagden voluit in de lijsten en zijn voor iedereen zichtbaar. (stuk 7.5 uit bundel concluante; 2 pagina's voorbeeld).
De Raad van State van België heeft al haar uitspraken on-line staan op (http://www.raadvst-consetat.be/), inclusief namen van eisers en gedaagden. Zie als voorbeeld de eerste pagina's van zeven verschillende uitspraken van de RvS die over "laster" handelen. Alle zaken worden door de Raad van State zelf gepubliceerd. (stuk 7.5 uit het bundel van concluante; 1 overzichtspagina en zeven eerste pagina's van uitspraken.)
Als de Belgische Raad van State zélf niet-geanonimiseerde uitspraken on-line zet, mag dat worden opgevat als de huidige interpretatie van de RvS zelf over het afwezig zijn van de noodzaak tot anonimiseren van uitspraken; en concluante meent dat het zich spiegelen aan de Raad van State een goede leidraad lijkt.


1.2.3. Oorzakelijk verband

De door eiser voorgelegde stukken bewijzen geenszins zijn stelling.

1.2.3.1. De P.V.'s

Concluante wijst er nogmaals op dat de P.V.'s niet bewijskrachtig zijn.

Er zijn twee versies i.v.m. "zakjes voor de voeten van Panoussis".

Aanvankelijk P.V. AN 41.36.111124/98 van 29.08.1998 tegen Panoussis:

"Wanneer wij over het perron wandelen stellen wij vast dat er plots voor de voeten van Panoussis twee plastic zakjes met marihuana op de grond vallen. Aangezien er echter nog andere personen in de onmiddellijke nabijheid van het koppel wandelen, is het ons onmogelijk met zekerheid vast te stellen dat deze zakjes door Panoussis werden weggeworpen. Het is echter wel zo dat deze andere personen qua houding en voorkomen niet verdacht lijken."

Aanvankelijk PV n° AN 60.36.111122/98 van 29.08.1998 tegen onbekende:

"Wanneer wij over het perron wandelen stellen wij vast dat er plots voor de voeten van Panoussis twee plastic zakjes met marihuana op de grond vallen. Hierbij staat met de hand geschreven: 21,9 gr. Aangezien er echter nog andere personen in de onmiddellijke nabijheid van het koppel wandelen, is het ons onmogelijk met zekerheid vast te stellen dat deze zakjes door Panoussis werden weggeworpen, bijgevoegd: wat hijzelf dan ook formeel ontkend (sic).

Twee versies i.v.m. de fouillering van één van de Noordafrikaanse jongeren.

Aanvankelijk P.V. AN 41.36.111124/98 van 29.08.1998 tegen Panoussis:

...Tijdens deze controle treffen wij op één van de gecontroleerden een kleine hoeveelheid marihuana aan waarop deze laatste door eerste opsteller aan


Vorige
Boven
Volgende