een gerechtelijke fouille wordt onderworpen. Tijdens deze fouille betreedt het koppel (concluante en haar vriend) … de uitstapruimte.

Aanvankelijk PV AN.60.36.111123/98 van 29.08.1998 tegen El B. (Gerechtelijke fouille):

"In de toilet-en uitstapruimte aan het einde van de wagon, en dus uit het zicht van omstaanders, gaat eerste opsteller over tot het uitvoeren van een gerechtelijke fouille op G. en El B. waarbij enkel de kledij van de betrokkenen doorzocht en betast wordt.
De fouille van G. kent een negatief resultaat doch tijdens de fouille van El B. stellen wij vast dat deze in zijn slip vermoedelijk een vreemd voorwerp verbergt
. Op dat ogenblik betreedt het koppel … de uitstapruimte."

"Wij besluiten de fouille van El B. in de afgesloten toiletruimte verder te zetten.. In de toiletruimte vragen wij El B. wat hij in zijn slip verbergt. Deze laatste geeft onmiddellijk toe dat hij in zijn broek een plastic zakje met marihuana verbergt, zodat wij hem vragen zijn broek los te maken en ons de verdovende middelen te overhandigen;El B. overhandigt ons vervolgens een plastic zakje met daarin een kleine hoeveelheid marihuana (2,60 gram)."

Zoals eerder aangehaald ontbreekt de "staat van neerlegging op de griffie" van de drugs die in beslag zouden zijn genomen op één van deze jongeren.

Nochtans is het "vinden" van de drugs op één van de twee jongeren een cruciaal element in het verhaal van eiser.

Ten slotte wijst concluante nogmaals op een ander euvel van de door eiser opgestelde P.V.'s nl. dat er zelfs emoties van de opstellers, verscheidene persoonlijke meningen en een zeer uitvoerige persoonlijke beoordeling van de gedragingen van betrokkenen, in casu concluante en haar vriend in voorkomen. Aan politieambtenaren wordt nu juist de opname van dergelijke gegevens stellig ontraden.. (Zie M. Bockstaele, Politie Praktijk Boeken, Processen-verbaal, Maklu-uitgevers Antwerpen - Apeldoorn, p. 96 in fine en 97).

Eiser schrijft in zijn PV dat concluante "gedurende ons optreden …in een schrift ijverig nota neemt van onze verrichtingen.." en "wanneer wij hen ... uitnodigen de controleruimte te verlaten stellen wij vast dat (concluante) eveneens een soort beschrijving noteert van de aanwezige rijkswachters".
Aan dergelijke beschrijving schijnt enige emotie van eiser niet vreemd te zijn.

De "mening" dat de "houding en het voorkomen" van de vriend van concluante in tegenstelling staat tot "de andere personen die in de onmiddellijke nabijheid van het koppel wandelen" en die "niet verdacht lijken" kan moeilijk anders dan als een "persoonlijke mening" van eiser aangezien worden.

Voor het overige is een groot deel van het PV gewijd aan uitvoerige persoonlijke beoordeling van de gedragingen van betrokkenen.

1.2.3.2 De aanvullende inventaris van stukken van eiser

Wie op Yahoo zoekt naar de term "rijkswacht", vindt 714 hits -- waarvan Yahoo er maximaal 200 laat zien. In die 200 hits komt concluantes homepage (met het artikel uit De Morgen) niet voor, evenmin als Panoussis' www.klotenknijper.com. Zoeken op "Clonen" geeft 89 hits in Yahoo;


Vorige
Boven
Volgende