. De samenvoeging

Cruciaal is dat eiser concluante daagt wegens publicatie van haar artikel in De Morgen, herpublicatie daarvan op haar website en het indienen van een klacht bij Comité P, en dat eiser Panoussis daagt wegens de site www.klotenknijper.com en de openbaarmaking van eisers echte naam. Een overeenkomst tussen beide zaken construeren door concluante impliciet verantwoordelijk te maken voor Panoussis' gedrag indertijd en te beweren dat zij aansprakelijk is voor de site www.klotenknijper.com, gaat niet op.

Ten eerste heeft Panoussis nooit een artikel in De Morgen gepubliceerd, noch heeft hij er iets mee uit te staan dat dit stuk op concluantes homepage is te vinden.

Ten tweede wordt concluante gedaagd wegens het indienen van een klacht bij Comité P en Panoussis niet, terwijl ook hij een klacht bij datzelfde Comité heeft neergelegd.

Ten derde wordt concluante gedaagd wegens de commentaren die zij in interviews op de kwestie heeft gegeven, en Panoussis niet.

Ten vierde wordt Panoussis gedaagd over een internetsite waar concluante geen bevoegdheid over heeft.

Dat Panoussis over een kopie van haar dagvaarding beschikt is vanzelfsprekend. Concluante heeft hem een exemplaar gegeven om zijn commentaar te vragen. Panoussis en concluante hebben, al even vanzelfsprekend, kopieën van hun verhoren door Comité P uitgewisseld: alle aspecten van de zaak gingen immers hen beiden aan. In een nieuwsgroep vragen om vrijwilligers voor een vertaling bewijst geen verantwoordelijkheid.

Dat concluante op twee Vlaamse nieuwsgroepen heeft geďnformeerd of iemand iets voor Panoussis kon vertalen, is voorts logisch. Panoussis spreekt (en derhalve: schrijft) geen Nederlands, zodat concluante vaak als zijn tolk optreedt. Mag dat soms niet ?
Zou Herman Brusselmans een lasterlijke roman schrijven of iemands auteursrecht schenden, moet zijn vertaler dat dan aangerekend worden?

En wat bedoelt eiser als hij stelt: "Verweerster kan zich hierbij niet verschuilen achter het feit dat de site niet is geregistreerd op haar naam. Deze registratie, die eenzijdig is en enkel formeel, doet uiteraard geen afbreuk aan de feitelijke controle die zij erop kan uitoefenen, haar minstens impliciete betrokkenheid en haar verantwoordelijkheid terzake."
Dat de site niet op haar naam staat, is geen formaliteit. Om een vergelijking te maken: wanneer Panoussis op zijn eigen naam een huis koopt waarin concluante soms logeert en waarin wat van haar spullen liggen, verschaft haar band met hem haar dan het recht een kamer in dat huis af te breken, te verhuren of te verkopen? In dit geval heeft concluante zelfs niet eens de sleutel van het huis. Dat zij het adres ervan veelvuldig noemt en dat sommige van haar bezittingen er liggen, wil niet zeggen dat het haar huis is en dat zij ermee kan doen en laten wat zij wil.


4. Nietigheid van de dagvaarding

Hoofdzaak is dat hij die daagt verplicht is zijn adres bekend te maken. Dat doet eiser niet. In plaats van zichzelf te blijven rechtvaardigen zou hij er beter aan doen zijn verzuim goed te maken.


Vorige
Boven
Volgende