Eiser geeft helemaal niet "meteen toe" dat het zakje niet van Panoussis afkomstig was. Hij suggereert meermalen dat het wťl van Zenon Panoussis afkomstig was, moet dan toegeven dat hij helemaal niet kon zien of het Zenon Panoussis was die het had weggegooid, maar zegt daar tot aan in het PV meteen bij dat de andere passanten -- van wie hij nota bene niet meer kon zien dan de ruggen -- echter geen "verdachte" indruk maakten. Kortom insinuaties alom. Bovendien: als eiser al vermoedde dat die zakjes van Zenon Panoussis afkomstig waren, waarom heeft hij of een zijner collega's Zenons bezittingen dan niet grondiger doorzocht? Pas toen Zenon Panoussis al ruimschoots in het zijkamertje was, onderzocht Babeliowsky Zenons tas; dit pas op concluantes aandringen. Hij staakte die doorzoeking op het moment dat hij daarin een boek met concluantes naam en portret op het omslag aantrof -- een feit waaraan eiser blijkbaar niet wenst herinnerd te worden, maar dat daarom des te belangrijker is. Waarom overigens zijn concluantes bezittingen helemaal niet doorzocht?
Eiser wast de handen in onschuld wat betreft de opmerking van concluante dat nagelaten werd een onderzoek op vingerafdrukken te doen. Die nalatigheid zou de verantwoordelijkheid zijn van het parket. Hier kent eiser zichzelf een al te passieve rol toe.
De vraag is maar of eiser de mogelijkheid van dergelijk onderzoek zelfs maar heeft aangekaart bij het Parket, of hij -zoals gebruikelijk- de nodige instructies heeft gevraagd aan het Parket "met het oog op waarheidsvinding in het onderzoek".
Ofwel was voor eiser de "rol" van de zakjes uitgespeeld, vanaf het ogenblik, dat ze door hun vermelding in diverse PV's een bepaalde atmosfeer tegen Panoussis gecreŽerd hadden en was eiser hoegenaamd niet geÔnteresseerd in het achterhalen van de waarheid over de werkelijke eigenaar-wegwerper van deze zakjes. Ofwel was het Parket -op grond van het warrige verhaal van eiser m.b.t. de zakjes- niet bijster geÔnteresseerd in bijkomend onderzoek.
Dan is het vraag waarom eiser in huidige procedure de rechtbank zo omstandig op de hoogte wil brengen van het hele verhaal van de zakjes.

Volgens p. 6 van de conclusies van eiser zou Zenon Panoussis wel degelijk naar zijn betrokkenheid bij het zakje zijn gevraagd. In de drie PVs die hijzelf heeft opgemaakt staat nergens dat eiser Panoussis heeft gevraagd of het zakje van hem afkomstig was. Sterker: tijdens Zenons aanhouding is er manifest niet over het zakje gesproken nadat eiser het bewuste zakje zonder iets te zeggen van het perron oppakte en het zonder commentaar, ja zelfs maar zonder het te bekijken, in zijn zak stopte.

6.
Eiser betwist concluantes recht op invraagstelling van de zgn. "omstandige uitleg" die aan Zenon Panoussis zou gedaan zijn over de rechtmatigheid van zijn aanhouding en de fouille. Concluante zou volgens eiser "niet in het lokaal aanwezig zijn geweest. Concluante was echter wel degelijk in het lokaal aanwezig: concluante zat in de grote ruimte. Concluante heeft alleen niet kunnen waarnemen wat er zich gedurende tien- tot vijftien minuten afspeelde in het zijkamertje waarnaar eiser Zenon Panoussis heen sleurde. Al het overige heeft concluante nauwkeurig kunnen observeren.

Zodoende weet concluante bijvoorbeeld dat eiser helemaal niet omstandig aan Zenon Panoussis heeft uitgelegd wat de gronden voor zijn aanhouding waren. Zodoende weet concluante ook dat Zenon Panoussis kalm uitlegde dat hij, na een in zijn ogen illegale aanhouding, niet bereid was daar bovenop vrijwillig mee te werken aan een ontkleding. En zodoende weet concluante dat eiser Zenon Panoussis daarna naar dat zijkamertje sleurde.

7.
Eiser ontwikkelt nu in besluiten de stelling dat "de controle niet alleen gebaseerd was door de "beledigende" uitlatingen van concluante en haar vriend, maar ook op "het door henzelf voorgehouden druggebruik".


Vorige
Boven
Volgende