3.2.2.3.  De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van verweerder

In conclusies erkent verweerder zelf verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de internetsite www.klotenknijper.com . Nochtans tracht hij ten onrechte voor te houden dat niet hij dan wel "Net theatre" de enige zou zijn die bevoegdheid kan uitoefenen over het al dan niet verwijderen van de site.

De facto zijn Net theatre en PANOUSSIS één en dezelfde persoon. Verweerder geeft zichzelf trouwens op als verantwoordelijke. In werkelijkheid is NET THEATRE niet meer dan een malafide constructie om te ontsnappen aan elke veroordeling. NET THEATRE heeft trouwens geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid.


Subsidiair weze opgemerkt dat verweerder zelf verantwoordelijkheid erkent voor de inhoud van de site (de lasterlijke commentaar wordt trouwens door hemzelf ondertekend), zodat de zogenaamde verantwoordelijkheid van NET THEATRE niet in het gedrang is voor wat betreft de gevorderde schadevergoeding.


3.2.3.  DE RECHTMATIGHEID VAN HET BEWIJS


Hiertoe verwijst concluant naar zijn eerste conclusies


Wat betreft de vraag van verweerder om bepaalde stukken uit de debatten te weren, benadrukt concluant het volgende:

Het oorspronkelijk bundel met stukken werd aan de toenmalige raadsman van verweerder overgemaakt per brief van 4/12/1999 (stuk 69). Per fax van 11/12/1999 werd bevestigd dat de stukken in het dossier betreffende mevrouw SPAINK die reeds waren overgemaakt, dezelfde zijn als in de procedure tegen de heer PANOUSSIS (stuk 70).

Ten overvloed heeft de raadsman van concluant op 10/12/1999 aan verweerder persoonlijk de stukken toegezonden waarom expliciet werd gevraagd (stuk 71). Verweerder heeft hierbij expliciet gezegd de andere stukken "niet nodig te hebben".

Alle schriftelijke stukken, waarvan verweerder kopie heeft gevraagd werden hem werden toegezonden of gefaxt (stukken 71, 72).

Concluant voegt hierbij tevens een schrijven van zijn raadsman, waaruit blijkt dat ten overvloede alle andere schriftelijke stukken


Vorige
Boven
Volgende