(ook diegene die verweerder niet vroeg) eveneens aan verweerder per aangetekende post werden toegezonden (stuk 76).


De videoband en de audiocassette die concluant bij zijn dossier heeft gevoegd, werden conform artikel 738 Ger.W. ter griffie gedeponeerd, hetgeen, zoals blijk uit het gerechtelijk wetboek, de gebruikelijke wijze van mededeling is (stukken 73, 74 en 75).

Ten onrechte vraagt verweerder nu wering van deze stukken uit de debatten, enerzijds omdat de gesproken woorden op het audiovisueel materiaal tevens in geschreven vorm worden neergelegd, waarvan verweerder kopie heeft ontvangen en anderzijds omdat de stukken volledig rechtsgeldig werden neergelegd.


3.2.4.  DE DWANGSOM

Ook wat dit onderdeel betreft verwijst concluant naar de uiteenzetting in zijn eerste conclusies.


Vorige
Boven
Volgende