3.1.  PRELIMINAIR


3.1.1.  DE SAMENVOEGING

De feiten die aan de grondslag van de vordering liggen, betreft de opening van de website onder de naam www.klotenknijper.com waarop niet alleen de dagvaarding lastens mevrouw SPAINK wordt gepubliceerd, maar tevens een aantal van de verhoren van zowel verweerder als mevrouw SPAINK door het Comité P, voorzien van een lasterlijk commentaar. Zoals verweerder trouwens terecht vermeld in zijn conclusies is de achtergrond van beide zaken dezelfde.

In zijn eerste conclusies vermeldde concluant reeds dat ook mevrouw SPAINK deze site mee heeft opgericht, zo niet is ze de initiatiefneemster ervan:

  • zo is zeker dat mevrouw SPAINK bewust kopie van haar proces-verbaal van verhoor aan verweerder ter beschikking heeft gesteld, alsook het origineel van het dagvaardingsexploot dat aan haar werd betekend;

  • verder blijken de initiatieven van mevrouw SPAINK duidelijk doordat zij expliciet op het internet heeft gevraagd wie haar dagvaarding naar het Frans kan vertalen, louter en alleen met het oogmerk deze te kunnen publiceren op de bewuste site van verweerder (stukken 22, 25 en 26):
    "Gisteren ontving ik een dagvaarding van Klotenknijper, de rijkswachter die ruim een jaar geleden het onderwerp was van het relaas dat ik in De Morgen deed over de behandeling die mij en mijn lief ten deel was gevallen bij de Antwerpse rijkswacht. (Dat verhaal staat op http://www.xs4all.nl/kspaink/varia/Rijkswacht /html.). Klotenknijper daagt me wegens laster, lasterlijke aangifte en mondelinge bedreiging, en eist een schadevergoeding van 100.000 bfrs. De zaak zal op 13 december te Antwerpen voorkomen. Ik zoek iemand die bereid is de dagvaarding in het Frans te vertalen. Het gaat om 5 bladzijden met een ruime interlinie. De Nederlandstalige versie is te vinden op http://www.klotenknijper. com . Wie wil helpen ? groet, Karin Spaink. – I write therefore I am: http://www.xs4all.nl/~kspaink." (stuk 25).

  • ook de omstandigheid dat verweerder en mevrouw SPAINK een koppel vormen doet een meer dan ernstig vermoeden scheppen over hun eensgezinde samenwerking aan de site.
Dat zij niet staat vermeld als verantwoordelijke voor de site (stuk 1, bundel verweerder), doet uiteraard geen afbreuk aan haar feitelijke medewerking en medeverantwoordelijkheid ervoor.


Vorige
Boven
Volgende