AANVULLENDE CONCLUSIESVOOR :     De Heer CLONEN Koen, Rijkswachter. woonplaatskeuze doende
                   op het kantoor van zijn raadsman Mr. K. Crauwels,                    advocaat aan de Balie van Antwerpen, die er kantoor houdt aan                    de Mechelsesteenweg 210A;

Eiser

Mr. K. Crauwels


TEGEN :    De heer PANOUSSIS Zenon, geboren te CaÔro op 20/10/1956,
                   wonende te 1093 XA Amsterdam (Nederland), Tweede Van
                   Swindenstraat 188;

Verweerder
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN - 8ļ B-kamer

A.R. 99/6039/AOnder voorbehoud van alle rechten en onder uitdrukkelijke betwisting van alle feiten die niet formeel worden erkend;


Gelet op de inleidende dagvaarding dd 17/11/99;

Gelet op de conclusies van beide partijen en de aanvullende conclusie van verweerder;


Aangezien concluant zijn eerste conclusie als volgt wenst aan te vullen:


Boven
Volgende