omtrent de benaming "onderdrukt homoseksueel". Het causaal verband is hier pertinent.

De latere publicatie in "De Morgen" was enkel koren op de molen en heeft de grappen over de seksuele geaardheid van concluant en de twijfel aan diens capaciteiten enkel doen escaleren, zelfs op nationaal niveau.

Vermits de schade naar aanleiding van de opening van de website, waaraan verweerster heeft meegewerkt, enkel groter is geworden nu de naam van concluant onverbloemd wordt vermeld, breidt hij zijn vordering tot schadevergoeding uit met 100.000,-Bef.


Vorige
Boven
Volgende