Ten eerste dient hierbij onderstreept dat de verdere ruchtbaarheid en de beledigende uitlatingen op de internetsite, andermaal getuigen van de lasterlijke houding van verweerster en kaderen in hetzelfde opzet als eerdere publicaties er interviews, feiten die precies het voorwerp uitmaken van deze zaak.

Belangrijk is dat verweerster, in tegenstelling tot haar beweringen, wel degelijk betrokken is bij de publicaties die verschijnen op deze site, zo niet initiatiefneemster is:

  • zo is zeker dat verweerster bewust kopie van het proces-verbaal var haar verhoor aan PANOUSSIS ter beschikking heeft gesteld, alsook het origineel van het dagvaardingsexploot dat aan haar werd betekend;

  • verder blijken de initiatieven van verweerster duidelijk doordat zij expliciet op het internet heeft gevraagd wie haar dagvaarding naar het Frans kan vertalen, louter en alleen met het oogmerk deze te kunnen publiceren op de bewuste site van PANOUSSIS (stukken 22, 25 en 26):
    "Gisteren ontving ik een dagvaarding van Klotenknijper, de rijkswachter die ruim een jaar geleden het onderwerp was van een relaas dat ik in de Morgen deed over de behandeling die mij en mijn lief ten deel was gevallen bij de Antwerpse rijkswacht. (Dat verhaal staat op http://www.xs4all.nl/~kspaink/varia/ Rijkswacht.html). Klotenknijper daagt me wegens laster, lasterlijke aangifte en mondelinge bedreiging, en eist een schadevergoeding van 100.000 bfrs. De zaak zal op 13 december te Antwerpen voorkomen. Ik zoek iemand die bereid is de dagvaarding in het Frans te vertalen. Het gaat om 5 bladzijden met een ruime interlinie. De Nederlandstalige dagvaarding is te vinden op http://www.klotenknijper.com. Wie wil helpen? groet, Karin Spaink. - I write therefore I am: http://www.xs4all.nl/~kspaink." (stuk 25);
  • in haar commentaren verwijst verweerster te pas en te onpas naar het bestaan van de site:

    "De tweede dagvaarding staat, inclusief scans, op www.klotenknijper.com. De tekst is inmiddels in het Engels vertaald en ook die is op de site te vinden.
  • Ook de omstandigheid dat verweerster en de heer PANOUSSIS een koppel vormen, doet een meer dan ernstig vermoeden scheppen over hun eensgezinde samenwerking aan de site.


Vorige
Boven
Volgende