beschuldigingen echter niet gepresenteerd als bewezen feiten, maar als beweringen van de ene partij die worden betwist door de andere partij. Om die reden is openbaarmaking ervan niet alleen niet lasterlijk, maar voldoet zij tevens aan de algemene eisen van zorgvuldigheid en objectiviteit.

Hoewel ik daarop expliciet heb aangedrongen, heeft eiser niet gespecificeerd welke delen van de website hij precies verwijderd wil zien. Het is eisers verantwoordelijkheid om zijn vorderingen te specificeren, op risico van verlies van de zaak. Alleen daarom al dienen zijn vorderingen te worden afgewezen.

Preventieve censuur is niet toegestaan. De rechtbank kan nimmer andere dan bestaande publicaties verbieden. Eisers vordering van een algemeen verbod op ongespecificeerde publicaties is ongrondwettig en dient daarom te worden afgewezen.

De dwangsomconstructie die gevorderd wordt is onaanvaardbaar vanuit het oogpunt van algemene rechtsprincipes. Verboden behoren bovendien te allen tijde ondubbelzinnig te worden vastgesteld en kunnen zich alleen op mij richten voor zover ik daadwerkelijke controle uitoefen over de website.
Om deze redenen behage het de rechtbank

deze zaak niet te voegen met die van eiser tegen Karin Spaink,
zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vordering,
dan wel subsidiair de dagvaarding nietig te verklaren,
dan wel meer subsidiair de vorderingen ongegrond te verklaren en af te wijzen
en in ieder geval eiser te veroordelen tot de kosten van het geding.


Amsterdam, 2000-03-14Zenon Panoussis


Vorige
Boven
Volgende