Inventaris der stukken in Clonen ./. Panoussis, AR 99/6712/A, Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, kamer 10B.

1 Domeinregistratie Net Theatre
2 - 6 Maandoverzichten van de bezoekersaantallen en bezoekersherkomst op www.klotenknijper.com van november 1999 tot en met maart 2000.
7 - 8 Brieven van mr Crauwels waarin zij meldt mij geen stukken toegezonden te hebben die bij de zaak horen, d.d. 29 februari 2000 en d.d. 6 maart 2000.
9 Mijn antwoord op bovengenoemde correspondentie d.d. 14 maart 2000.
10 De eerste pagina's van de vijf eerste uitspraken van de Raad van State gevonden in de query "rijkswachter" die on-line staan; niet geanonimiseerde uitspraken, die toevalligerwijs alle disciplinaire zaken betreffen en die de oneervolle daden beschrijven die deze rijkswachters verweten wordt. Inclusief voorblad. (6 pagina's)Vorige
Boven