Namelijk:als eiser uit een volle coupť niet juist de enige twee Noord-Afrikanen had gevist, als hij rustig was gebleven onder de commentaar van concluante, als hij concluante niet onrechtmatig had aangehouden en als hij in de controlepost niet in woede was uitgebarsten, dan had concluante geen enkele reden gehad een artikel te maken voor De Morgen of een klacht bij het Comitť P. in te dienen.

En had eiser concluante niet gedagvaard wegens laster, dan was er geen website geopend met daaropvolgend een nieuwe publiciteit. Had eiser niet gedaagd, dan was zijn echte naam nooit op het net of in de pers verschenen.


OVER DE NAAMVERMELDING

Concluante legt bijkomende stukken neer, waaruit blijkt dat de naamvermelding op het net een algemeen gebruik is in processtukken. Het betreft vonnissen uit zowel BelgiŽ als Nederland.


GELOOFWAARDIGHEID VAN CONCLUANTE

Concluante brengt bijkomend ook verklaringen voor waaruit blijkt dat zij een betrouwbaar, integer persoon is die hoegenaamd niet in staat zou zijn een valse aanklacht in te dienen.


VOORBEHOUD

Concluante behoudt zich uiteraard het recht voor om in de volgende conclusie rechtspraak aan te halen (en neer te leggen) i.v.m. de vrije meningsuiting in aangelegenheden van publiek belang.
OM DEZE REDENEN BEHAGE HET DE RECHTBANK


Aan concluante het voordeel toe te kennen van haar vorige en huidige besluiten.

Antwoordend op de besluiten van eiser:

De eis tot uitbreiding van de vordering ontoelaatbaar, onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren, minstens aan concluante een bijkomende conclusietermijn te verlenen om ten gronde te besluiten over deze eis.

De eis tot samenvoeging ontoelaatbaar, onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren.


Het verhoor als getuige te bevelen van

Dhr Zenon Panouissis
Dhr Barry Wels
Dhr R.V. Gongrijp
Allen woonachtig te Amsterdam Nederland


Antwerpen, de 14.03.2000

Voor concluante: haar advocaat:

Edith FLAMAND
Vorige
Boven
Volgende