BIJKOMENDE INVENTARIS VAN DE STUKKEN


7. Vijf bundeltjes van vonnissen waarin de namen van partijen vermeld zijn uit Nederland en één bundeltje uit België (betreft Raad van State), gevonden op het internet.

8. a,b, c d, e, f: Verklaringen i.v.m. de geloofwaardigheid van concluante van resp. Barry Wels, Hinde ten Berge,Thijmen Klok, Marten Hoekstra. R.V. Gongrijp en Felipe Rodriguez.


Vorige
Boven