En zelfs het PV tegen Panoussis werd –zoals eiser zélf toegeeft- door het Parket geseponeerd.

Waar eiser nu zélf impliciet toegeeft dat de andere "feiten" zich voordoen in Nederland dringt de afwijzing van de Belgische rechtsmacht zich op.


Assisenhof

Eiser vindt de redenering i.v.m. het Assisenhof absurd.

Concluante kan alleen maar vaststellen, dat eiser wel veel verwijst naar strafrechterli!jke inbreuken, zoals laster, eerroof, belediging, maar er hierrond geen strafonderzoek gevoerd wordt en eiser –vermits het klachtmisdrijven betreft- hiervoor mee verantwoordelijk is. Eiser heeft evenmin klacht neergelegd wegens lasterlijke aangifte.

Eiser kan zich niet op strafbare feiten beroepen en tegelijkertijd de strafrechter ontwijken. De reden waarom hij dat doet is evident: hij zou in dat geval geconfronteerd worden met de exceptie van het persmisdrijf en de bijhorende korte verjaring.

Nu eiser de burgerlijke weg heeft gekozen, dient hij zich ook aan de burgerrechtelijke bewijsregels te houden, d.w.z. dat hijzelf volledig de bewijslast draagt.


NIETIGHEID DAGVAARDING

Eiser werpt op dat de redering van concluante hypotetisch is, daar zij geen tegeneis stelt.

Welke goede reden heeft eiser om zijn wettelijke woonplaats niet te vermelden? Eiser schermt met zijn "veiligheid" hierbij zijdelings concluante afschilderend als een gevaar voor zijn "veiligheid"…hetgeen concluante als lasterlijk aanvoelt.

Trouwens énkel maar als concluante de veroordeling tot de gerechtskosten zou moeten uitvoeren, wat een vordering is in het kader van de hoofdeis, dient zij de werkelijke woonplaats te kennen.

ONRECHTMATIGE DAAD

Smaad tegen een drager van het gezag.

Concluante verwijst naar haar opmerking onder Feiten en voorgaanden". Eiser was in burger. Concluante kon zelfs niet weten, dat eiser een "drager was van het gezag". Eiser heeft zich pas in het station van Antwerpen bekendgemaakt als rijkswachter.

De wetenschap dat men met een "drager van het gezag" te doen heeft is een constitutief element van de betichting "smaad". Dit element is niet bewezen. Concluante en haar vriend spraken tegen elkaar in het Engls in het algemeen en niet over eiser persoonlijk.

"Smaad" implceert een "aniumus injuriandi" tegenover een welbepaald persoon. Ook die elementen, noch de "animus" als een "welbepaald persoon" blijven onbewezen.


Vorige
Boven
Volgende