Vermits eiser zélf moet toegeven dat er niets te bewijzen valt over de herkomst is de herhaaldelijke verwijzing naar Panoussis i.v.m. deze zakjes minstens tendentieus. Wie is nu eigenlijk lasterlijk? Opmerkelijk is ook dat men eerst over ging tot de fouillering van Panoussis, alvorens diens tas te onderzoeken en dat dit laatste pas gebeurde na aandringen van concluante, doorzoeking die plots gestopt werd toen men daarin een boek vond met naam en portret van concluante op de omslag… Onmiddellijk daarna was het arrest van concluante en Panoussis afgelopen…

De hele atmosfeerschepping middels deze zakjes staat haaks op de beweringen van eiser dat hij concluante en haar vriend o zo omstandig heeft ingelicht over de terzake "vigerende wettelijke voorschriften". Concluante ontkent zulks trouwens.

Wat werkelijk totaal absurd is, is de bewering in de conclusie van eiser (blz.5) , dat "op dat ogenblik het reeds duidelijk was geworden dat Panoussis schijnbaar een incident trachtte uit te lokken, waarvan op dat ogenblik kon worden vermoed dat hij zich op die manier aan een controle wenste te onttrekken"

Als er een drugscontrole bezig is op de trein en men heeft iets te verbergen, zal men toch zeker niet een incident gaan uitlokken. Zulk incident is precies de manier om alle aandacht op zich te vestigen en een nog veel scrupuleuzer onderzoek uit te lokken.

De logica is totaal zoek.

Ofwel was er een ernstige aanwijzing van een verband tussen Panoussis en de zakjes en dan is het onverklaarbaar dat Panoussis –zelfs na een negatieve fouillering- wordt vrijgelaten en zelfs niet wordt ondervraagd. Als de verbalisanten ervan uitgingen dat alleen Panoussis de zakjes kon weggeworpen hebben, konden ze er zich aan verwachten dat de fouillering negatief was. Dan was de negatieve uitslag geen reden om Panoussis "minder" te verdenken.

Ofwel was de link tussen Panoussis en de zakjes van meetafaan zo zwak, dat deze geen redelijke basis kon zijn van het arrest.

De enig logische verklaring is, dat er géén wettelijke basis was voor het arrest. En dat het arrest geïnspireerd was op de kritische opmerkingen die concluante en haar vriend tegenover elkaar maakten i.v.m. de fouillering van de twee jongeren Dit blijkt eigenlijk ook uit de terminologie van de inleidende dagvaarding waar onmiddellijk na de passage over het "obsereven en kritiseren" het motief volgt "dat naar aanleiding van deze uitlatingen en het gedrag van hiernagedaagde en haar metgezel werd beslioten dhr Panoussis te fouilleren".

Zeer interessante vraag daarbij is: waarom dient men gefouilleerd te worden vanwege mondeling geuite kritiek op het gedrag van een rijkswachter? Is zon' aanhouding legaal of eerder geïnspireerd door persoonlijke gevoelens van wraakneming? En als zo'n aanhouding niet legaal is (eiser spreekt nu in conclusie eufemistisch over "ophouding" i.p.v. "aanhouding", maar dat is slechts een nuanceverschil, want essentieel blijft het toepassen van dwang en -zij het korte- vrijheidsberoving door de politieambtenaar) dan is alles wat daarop volgt zoals de fouillering ook illegaal.

Concluante heeft hierboven één en ander aangehaald i.v.m. de "zakjes" om de sfeer te schetsen waarin het procesverbaal werd opgesteld. Hoewel strict genomen, al deze elementen die Panoussis betreffen, in een conclusie die eiser tegen concluante maakt niet van doen zijn.


Vorige
Boven
Volgende