• de naam van de internetsite is een neologisme, afgeleid van de Nederlandse taal en verwijst andermaal naar het in een Belgische krant verschenen artikel "Te gast in Vlaanderen";
  • de inhoud van de internetsite heeft duidelijk maar ťťn doel voor ogen, m.n. concluant publiekelijk belachelijk te maken en zijn eer en reputatie te schaden; de schade die door deze beledigingen ontstaat, heeft enkel uitwerking in BelgiŽ, waar concluant noodzakelijkerwijs zijn woonplaats heeft en zijn beroepsactiviteiten uitoefent;
  • (Ö)

Verweerder kan niet betwisten dat de schade die wordt toegebracht, zijnde een wezenlijk onderdeel van de onrechtmatige daad, zich bijna exclusief in BelgiŽ voordoet.

Aangezien de gevolgen van de onrechtmatige daad volledig gelegen zijn binnen de Belgische rechtssfeer, is de Belgische wet van toepassing (CNUDDE, S., "Naar een verfijning van de lex loci delicti-regel", T.B.B.R., 1993, 467 e.v.; SPANOGHE, E. en BOUCKAERT, F., "Internationaal privaatrecht, overzicht van rechtspraak (1961-1965)", T.P.R., 1966, (413), nr. 82, p. 477; ERAUW, J., CLAEYS, M., LAMBEIN, K., ROOX, K. VERHELLEN, J., "Internationaal privaatrecht en nationaliteitsrecht. Overzicht van rechtspraak 1993-1998.", T.P.R., 1998, nr. 268, p. 1525).

Duidelijk is dat verweerder door middel van (internationale) kunstgrepen zich aan de normaal van toepassing zijnde wet tracht te onttrekken.

Een sprekend voorbeeld van zijn malafide praktijken om het normaal toepasselijke recht buitenspel te zetten, is zijn vraag aan de internetgebruikers om de site www.klotenknijper.com te mirroren en vervolgens te verspreiden, terwijl hij uitdrukkelijk het recht behoudt om de inhoud ervan te bepalen:

"Ondertussen nodig ik iedereen buiten BelgiŽ uit om deze website te mirroren. Je hoeft daartoe alleen maar "Klotenknijper.zip" te downloaden (0,5 Mb) en die uit te pakken in een directory naar keuze op je eigen website. Vergeet in dat geval niet om mij te e-mailen, zodat ik je updates kan sturen" (stuk 46 onder artikel "Wie is Klotenknijper ?", met daaronder een hyperlink naar het speciaal hiertoe door verweerder aangemaakte (zip)bestand "klotenknijper.zip").

Vorige
Boven
Volgende