Alluderend op de loci delicti commissi, geeft verweerder een hele uiteenzetting omtrent de werking van het internet, waarbij hij wil laten uitschijnen dat hij gebruik maakt van een Nederlandse server, bereikbaar via een Amerikaanse domeinnaam en dat de website werd gedownload met het expliciete doel om dezelfde pagina's on-line te plaatsen, waarbij het vrijwel zeker is dat kopieŽn van de bewuste pagina's zouden opduiken in "ArgentiniŽ, AustraliŽ en Azerbeidzjan".

Niettegenstaande verweerder geen bewijs levert van de nationaliteit van de server, noch van de domeinnaam, en evenmin van de landen waarin de internetsite www.klotenknijper.com beschikbaar gesteld wordt, blijkt in ieder geval dat het niet enkel onmogelijk is om zekerheid te verkrijgen betreffende de locatie van een internetgebruiker, maar dat eenzelfde onzekerheid altijd zal bestaan omtrent de geografische locatie van de bronnen op internet aanwezig (DEPOORTER, B.W.F., "Het internationaal privaatrechtelijk probleem op internet: bevoegde rechter", in DEPOORTER, B.W.F., DE VULDER, K., SCHRANS, G. en VERGOTTE, M. (ed.), Telecom en internet, Gent, Mys & Breesch, 1999, 404).

Met andere woorden kan dus niet met zekerheid een geografische aanduiding gebeuren van de plaats waar het schadeverwekkende feit is gepleegd, te meer daar verweerder niet kan bewijzen de tekst in Nederland te hebben geschreven en/of geplaatst op het internet.

In zodanig geval, wanneer de "locus" niet met zekerheid kan worden vastgesteld, moet toepassing worden gemaakt van de wet van de staat waarmee de zaak de meest doorslaggevende aanknopingspunten vertoont (Brussel 9 mei 1978, J.T., 1979, 143).

Uit alle elementen van onderhavige zaak blijkt duidelijk dat de onrechtmatige daad nagenoeg allemaal aanknopingspunten heeft in BelgiŽ. Het conflict is louter, minstens voornamelijk toegespitst op BelgiŽ:

  • de aanleiding voor het openen van de internetsite is volledig in BelgiŽ gesitueerd, m.n. de feiten die zich op 29/8/1998 hebben afgespeeld in het Centraal Station te Antwerpen;
  • de internetsite heeft betrekking op een klacht, ingediend door mevr. SPAINK en verweerder, in handen van het Belgische Comitť P;
  • de verhoren die op de internetsite zijn gepubliceerd, zijn afgelegd in BelgiŽ tegenover een Belgische politiedienst;
  • de internetsite verwijst impliciet naar een krantenartikel dat in de Belgische pers is verschenen;


Vorige
Boven
Volgende