De vraag van verweerster om concluant te bevelen deze stukken voor te leggen, is hoogst irreëel omdat concluant als niet betrokken partij gewoonweg nooit toestemming zou krijgen tot inzage en kopiename. De vraagt rijst trouwens wat deze laatste stukken in de onderhavige procedure zouden bijbrengen.

Ook kan concluant niet ten kwade worden geduid dat het aan de "Dienst Enquêtes" overhandigde medisch getuigschrift van PANOUSSIS niet in het bundel van het Parket is terechtgekomen. Dat er een medisch attest werd afgeleverd, wordt echter niet betwist, hetgeen blijkt uit de briefwisseling in het strafdossier (stuk 1, p. 32-33).

Evenzo kan concluant niet worden verweten dat het parket het blijkbaar niet nodig achtte dat concluant, noch zijn collega's werden gehoord in het kader van het opsporingsonderzoek, waarschijnlijk omdat hun versie van de feiten voldoende duidelijk is gebleken uit het opgestelde P.V.

Hetgeen trouwens ook al kan worden afgeleid uit de verklaring van de Antwerpse parketwoordvoerster NUYTS aangaande het optreden van concluant:

"Het gaat om twee van de honderden pv's die in het kader van die acties werden opgemaakt. Wij hebben geen enkele zeden om de inhoud van deze pv's in twijfel te trekken" en "komt er dan ook geen onderzoek naar de daden van de rijkswachters zoals die beschreven werden door Karin Spaink" (stuk 5) .
Een mening die blijkbaar door de "Dienst Enquêtes" gedeeld werd, aangezien de betrokken rijkswachters enkel in het kader van het toelichtingsonderzoek werden gehoord.

De vordering tot overlegging van stukken is dus manifest ongegrond, nu uit het voorgaande is gebleken dat de insinuatie betreffende het achterhouden van stukken totaal ten onrechte is.


Vorige
Boven
Volgende