Belangrijk te vermelden is dat dergelijk opsporingsonderzoek gebeurd [sic] onder leiding en toezicht van het parket, dat de eindbeslissing (sepot of vervolging) neemt. Voor dit laatste onderzoek werkt de "Dienst Enquêtes" immers niet onder leiding van het Vast Comité P om niet in aanvaring te komen met het grondwettelijk beginsel van de scheiding de [sic] machten.

De tendentieus geselecteerde artikels die verweerster in conclusies aanhaalt betreffende de zogenaamde slechte werking van het Comité P, bewijzen uiteraard niets en zijn overigens irrelevant, vermits de beslissing tot uiteindelijke gerechtelijke vervolging en sanctionering niet bij het Comité P berusten, maar bij het parket, respectievelijk de rechterlijke macht.


3.2.4.    VOORLEGGING VAN STUKKEN

Uit stukken 1 en 49 blijkt dat het dossier AN.41.36.111124/98 (P.V. lastens verweerster) gevoegd werd aan het dossier AN.43.95.328/98 (betreffende de klacht van verweerster bij de Dienst Enquêtes).

Op 25/3/1999 werd het samengevoegde dossier geseponeerd door het Parket en werd aan de raadsman van concluant op 29/3/1999 toelating verleend tot inzage en kopiename (zie voorblad stuk 1).

Dit [sic] integrale bundel, dat werd samengesteld door het parket, maakt het volledige stuk 1 uit. Wanneer verweerster dus spreekt van een "rommeltje" dient zij haar pijlen te richten op het parket, maar niet op concluant.

Dat het parket het nodig vindt eenzelfde PV verschillende malen aan het bundel toe te voegen, kan ook concluant niet worden verweten. Het betreffen trouwens telkens identieke versies van eenzelfde P.V..

Aangaande de beweerde verschillende versies van de fouillering van één van de Noordafrikaanse jongens, kan enkel opgemerkt worden dat deze fouillering in het kader van het proces-verbaal lastens verweerster en haar vriend slechts summier beschreven is, omdat ze hier enkel ter inlichting geldt en niet-relevant is.

Het PV AN.60.36.111123/98 lastens de Fransman van Noordafrikaanse origine werd door het parket Antwerpen enkel in concept aan het bundel lastens verweerster toegevoegd, reden waarom het verhoor van deze laatste en de inventaris der overtuigingsstukken evenmin gevoegd zijn.


Vorige
Boven
Volgende