3.2.2.3.    Het oorzakelijk verband

Uit het voorgaande blijkt dat er wel degelijk een oorzakelijk verband bestaat tussen enerzijds de fouten van verweerster en anderzijds de schade van concluant.

Zonder de fouten van verweerster had immers de schade, zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan, niet bestaan, zodat een oorzakelijk verband bestaande en bewezen is.


3.2.3.    DE WERKING VAN HET COMITÉ P

In het belang van een goed begrip van de zaak, geeft concluant hierbij enige toelichting omtrent het Comité P, waarvan de werking blijkbaar door verweerster niet wordt begrepen.

De controle op de politiediensten is toevertrouwd aan het vast Comité van Toezicht op de Politiediensten - het vast Comité P - samen met de daaraan verbonden "Dienst Enquêtes" voor de politiediensten.

De "Dienst Enquêtes" voert in opdracht van het Vast Comité P, onderzoeken uit naar de werking van de politiediensten en onderzoekt tevens alle klachten betreffende het optreden van een politiedienst (toezichtsonderzoeken).

Daarnaast voert de Dienst Enquêtes de gerechtelijke onderzoeken naar misdaden en wanbedrijven die ten laste gelegd worden van de leden van de politiediensten. Dit gebeurt ambtshalve of op vordering van een procureur des Konings of een onderzoeksrechter (opsporingsonderzoeken).

In het concrete geval van concluant werd enerzijds in opdracht van het Comité P door de "Dienst Enquêtes" een "toezichtsonderzoek" uitgevoerd, los van de klacht van verweerster. Dit laatste onderzoek heeft geen betrekking op een veronderstelde fout van individuele politiemensen, maar op de werking van een bepaalde politiedienst in het algemeen of een bepaald politieprocédé in het bijzonder (in casu de actie "Ramola" van de Brigade Antwerpen). Meer dan waarschijnlijk heeft het schrijven van 9/11/1999 (stuk 6, bundel verweerster) betrekking op dit toezichtsonderzoek.

Naar aanleiding van de klacht van verweerster (stuk 1, bundel verweerster) door de "Dienst Enquêtes" een opsporingsonderzoek gevoerd met het oog op de vaststelling van al dan strafbare feiten, gepleegd door concluant en/of zijn collega's.


Vorige
Boven
Volgende