Natuurlijk werd de naam van Koen CLONEN toen nog niet vermeld in de krant, in de Brigade was hij toen al voorwerp van spot en hilariteit" (stuk 54., verklaring KELDERMAN, RW Antwerpen).

"Zo was ik aanwezig in een lokaal met verschillende collega's toen Koen CLONEN binnenkwam. Hij werd daar onmiddellijk met de volgende woorden: "Hier is 'm onzen onderdrukte homo !" (stuk 55, verklaring PHILIP, RW Antwerpen).

Uiteindelijk gaf zulks ook aanleiding tot twijfel aan de competentie en de beroepsernst van concluant, die enkel en alleen was geďnspireerd door de lasterlijke aantijgingen en commentaren van verweerster, zoals trouwens blijkt uit de diverse verklaringen (stukken 53 t.e.m. 57):

"Het is namelijk sedert enige tijd ongeschreven regel binnen het rijkswachtkorps dat men eerst de burger/klager gelooft en dat de rijkswachter/beschuldigde waarschijnlijk liegt. Wij worden altijd eerst schuldig bevonden totdat we onze onschuld kunnen aantonen" (stuk 54).
De ernst van deze schade in hoofde van concluant wordt nog benadrukt door het feit dat hij als officier van gerechtelijke politie en als eerste opperwachtmeester vaak leiding moet voeren over bepaalde operaties, zodat zijn leidinggevende positie door het hele gebeuren ernstig in het gedrang is gekomen.

Alhoewel zulks uiteindelijk een kleinere fractie van de schade heeft veroorzaakt, dient toch vermeld dat door de smadende uitlatingen van verweerster en haar vriend aan het adres van concluant, zowel in het bijzijn van burgers als ondergeschikten, gedurende de ganse duur van de controle, niet alleen de (beroeps)eer van concluant werd gekrenkt, doch eveneens zijn gezag werd ondermijnd, met zelfs een potentieel veiligheidsrisico tot gevolg.

Vermits het in casu morele schade betreft, die niet voor cijfermatige begroting vatbaar is, dient in ieder geval te worden vastgesteld dat ze zeer ernstig is en concluant zowel beroepsmatig als privé heeft getroffen, zodat de vergoeding ex aequo et bono kan worden begroot op 100.000,- Bef.


Vorige
Boven
Volgende