Precies omwille van de publiciteit in de media en de ruchtbaarheid die aan de feiten werd gegeven, werd concluant binnen zijn beroepsmilieu onmiddellijk ge´dentificeerd als de betrokken "klotenknijper". Hoe deze identificatie precies geschiedde is aan concluant niet bekend, maar het is eventueel niet uitgesloten dat andere collega's over het voorval hebben gepraat. Ten onrechte stelt verweerster dat zulks niet aan haar te wijten is. Het was precies de openbaarheid in de pers door toedoen van verweerster, die van het voorval van 29/8 hÚt gespreksonderwerp maakte.

Bovendien is minstens binnen de brigade Antwerpen geweten dat concluant de verantwoordelijke was voor de Ramola-acties, zodat de verdenkingen al gauw zijn richting uitgingen. Ook het feit dat concluant na de publicatie op het matje werd geroepen door de districtscommandant Majoor SOMERS en door de brigadecommandant VANLOUWE (zie stuk 10, p.6: "Het spreekt vanzelf toen ik die feiten vernomen heb dat de rijkswachters die in dat incident betrokken waren, ge´nterpelleerd heb"), was voor zijn collega's voer voor ernstige verdenkingen.

Zowel de beschrijving in het artikel van de plaats en het tijdstip van de gebeurtenissen, alsook de navolgende gebeurtenissen, maakten het voor ingewijden zeer eenvoudig concluant te identificeren met het artikel en met de spotnaam "Klotenknijper".

Precies omwille van de heisa die rond het artikel "Te gast in Vlaanderen" was ontstaan, werd al gauw binnen de hele brigade Antwerpen en zelfs daarbuiten, bekend dat concluant de bewuste "Klotenknijper" was.

Het krantenartikel van verweerster werd alom verspreid en werd zelfs uitgehangen voorzien van grapjes omtrent zijn persoon en. werden zelfs in het bijzijn van concluant kwetsende en beledigende "grapjes" gemaakt:

"De artikels die destijds verschenen werden binnen de afdeling rondgedeeld en werden door veel van mijn collega's van spottende commentaar voorzien. Grapjes over de persoon van de heer CLONEN deden dan ook gauw de ronde" (stuk 53, verklaring DE TROCH, RW Brussel).

"De krantenartikels waarin de hele affaire werd omschreven en becommentarieerd werden binnen de Brigade met veel commentaar op de persoon van CLONEN alom verspreid.


Vorige
Boven
Volgende