OM DEZE REDENEN,

BEHAGE HET DE RECHTBANK,

Akte te verlenen aan concluant van zijn eisuitbreiding;

Te zeggen voor recht dat onderhavige zaak dient samengevoegd met de procedure thans hangende voor de rechtbank van eerste aanleg, gekend onder A.R. 99/6712/A tussen enerzijds concluant als eisende partij en anderzijds PANOUSSIS Zenon als verwerende partij;

De vordering ontvankelijk, toelaatbaar en gegrond te verklaren;

Dienvolgens verweerster te veroordelen tot betaling aan concluant van een bedrag van 100.000,- Bef, te vermeerderen met de wettelijke intresten sedert 3/9/1998, alsook te vermeerderen met de gerechtelijke intresten;

Aan verweerster verbod op te leggen tot publicatie, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via welkdanig communicatiemiddel dan ook van lasterlijke commentaren en/ of processtukken die op onderhavige procedure betrekking hebben op straffe van een dwangsom van 100.000,- Bef per publicatie;

Aan verweerster het bevel op te leggen om de publicaties op haar internetsite http://www.xs4all.nl/kspaink, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op onderhavige procedure, hetzij de feiten van 29 september 1998, hetzij de persoon van concluant, en voor zoveel als nodig de internetsite http://www.klotenknijper.com te verwijderen op straffe van een dwangsom van 50.000,- Bef per dag en per pageview;

Verweerster tenslotte te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding, aan de zijde van concluant begroot op:

dagvaardingskosten:                                                        10.033,- Bef
                                                                                                1.672,- Bef

rechtsplegingsvergoeding:                                              12.600,- Bef

Het te vellen vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, niettegenstaande elk verhaal, zonder borgstelling en met uitsluiting van het vermogen tot kantonnement.

Antwerpen, 29 februari 2000K. Crauwels

Bijlage: inventaris der stukken


Vorige
Boven