beweerde seksueel karakter van de fouille van de Noordafrikaan:

"De rijkswachters fouilleren de jongens. Ze hebben tot nu toe niets gevonden. Een van hen, een korte, gedrongen man, grijpt de oudste jongen uitgebreid in het kruis en voelt daar minutenlang.

Knijpt in z'n linkerbal. Knijpt in z'n rechterbal. Knijpt in zijn penis. Verschuift het zaakje en begint opnieuw te knijpen. De jongen blikt in de verte en doet vreselijk zijn best er niet te zijn. Hij geneert zich dood. Het duurt érg lang" (stuk 2).

Deze passage is manifest onjuist en heeft enkel de bedoeling concluant publiekelijk in diskrediet te brengen en te schaden.

De louter "technische" uitvoering van de fouille, zoals deze bovendien aangeleerd werd tijdens de opleiding van concluant, wordt in het bijzonder toegelicht in het proces-verbaal AN.60.36.111123/99 d.d. 29.08.96 lastens EL BATTIOUI Farid:

"Overeenkomstig de vigerende onderrichtingen gebeurde de fouille van de betrokkenen. in de trein door het betasten van de kledij door middel van (lichte) drukkende bewegingen (in plaats van wrijvende bewegingen)" (stuk 1, pagina 56)
Er dient hierbij vastgesteld te worden dat - onder meer - de gepubliceerde en zonet aangehaalde passage van verweerster flagrant in strijd is met de verklaring welke zij aflegde tegenover de leden van de "Dienst Enquêtes" op 19 oktober 1998 en waarbij de hierboven geciteerde verklaring van concluant bevestigd wordt:

"Ik heb het knijpen in de geslachtsdelen duidelijk beschreven en moet dit nu ook bevestigen. Het was duidelijk dat de rijkswachter iets zocht in de schaamstreek, het was niet knijpen in de werkelijke zin van het woord, doch wel drukkend en steeds maar de hand verschuivend in het kruis" (stuk 1, p.21).
Uit het bovenstaande blijkt nogmaals duidelijk dat verweerster zich in haar uitlatingen in de pers niet steunt op objectief en zorgvuldig verzameld feitenmateriaal.


Vorige
Boven
Volgende