Deze beweringen zijn totaal onjuist. De heer Marinus POOT, coördinator van de internationale drugbestrijding verbonden aan de Nederlandse Spoorwegpolitie te ROTTERDAM, verklaarde in het kader van het opsporingsonderzoek aan de leden van de "Dienst Enquêtes" op 22 maart 1999:

"Ik heb ook gezien hoe beiden, SPAINK en PANOUSSIS achteraf rustig de controleruimte hebben verlaten. PANOUSSIS gaf me geenszins de indruk gekwetst te zijn. Hij gaf geen uiting van pijn, hoe dan ook.

Als besluit kan ik zeggen dat ik reeds verschillende controle [sic] heb meegemaakt met de ploegen van de Rijkswacht, zowel met Koen CLONEN als met Jacky BABELIOWSKY, dit gebeurde steeds in de beste omstandigheden en ik heb nooit gemerkt dat er geweldplegingen gebeurden op gecontroleerde personen". (stuk 1, pagina 65-66).

Als PANOUSSIS, zoals wordt beweerd, inderdaad een letsel zou hebben opgelopen, dan kan geenszins worden voorgehouden dat dit letsel is veroorzaakt door concluant. Betrokkene bood zich slechts op 3/9/1998 aan voor verzorging, terwijl de feiten waaraan het kwetsuur werd toegeschreven zich voordeden op 29/8/1998. Het bewuste geneeskundig attest, waaruit deze vaststelling zou moeten blijken, werd niettegenstaande hierom herhaaldelijk werd gevraagd, pas afgeleverd aan de dienst Enquêtes op 16/11/1998, terwijl het door de geneesheer werd opgesteld op 5/11/1998 !

Hierbij dient bovendien opgemerkt dat het voorgehouden letsel niet bevestigd werd door röntgenfoto's (stuk 1 - verhoor verweerster door Dienst Enquêtes).

Tenslotte wenst concluant hierbij te benadrukken dat noch de identificatie, noch de controle en de gerechtelijke fouille van de twee Noordafrikanen onrechtmatig, ongepast of lichtzinnig was of ingegeven was door vooringenomenheid of racistische overwegingen.

De gecontroleerde personen bevonden zich op de internationale trein komende uit Nederland, waren zeer jong, Franstalig, nog dezelfde dag vanuit Frankrijk naar Nederland gereisd en na enkele uren reeds op de terugweg en waren niet in het bezit van bagage.

Deze omstandigheden wezen allerminst op het feit dat zij louter uit toeristisch of zakelijk oogmerk een dagtrip naar Nederland ondernomen hadden. Kortom, louter op basis van

Vorige
Boven
Volgende