Centraal Station aan een gerechtelijke scontrole [sic] te onderwerpen" - stuk 1, p. 70). PANOUSSIS werd ook uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de reden van deze controle:

"All of a sudden CLONEN came behind us and told us that we had to go along too. He showed his service ID card. I asked him why. He replied: 'Identity and drugscontrol'. I said OK. KARIN made the remark that we were going to miss our trainconnection to GENT. He said that it will not take much time. I replied that on the contrary it would take a lot of time since he will do it according to the book. (...)" (stuk 1, verhoor PANOUSSIS door de Dienst Enquêtes d.d. 19/10/1998).
Ook verweerster zelf moet toegeven dat ze wel degelijk op de hoogte was van de reden van de controle:

Achteraf heb ik wel vernomen dat hij zou geantwoord hebben dat het om een drugs- en identiteitscontrole ging. (…) (Stuk 1, verhoor dienst enquêtes p. 9-25).
Dat er objectieve gegevens waren om verweerster en meer in het bijzonder haar vriend te controleren, blijkt uit het gegeven dat PANOUSSIS zich tijdens de controle van de twee Noordafrikanen al had uitgelaten over druggebruik waarbij kon vermoed worden dat hijzelf druggebruiker is ("Het roken van marihuana zou volgens hem bovendien onschadelijk zijn en binnen afzienbare termijn toch gelegaliseerd worden. Hij verzekert ons met kennis van zaken te spreken en ervaring te hebben met het gebruik van verdovende middelen" - stuk 1, p. 69), alsook het feit dat zowel PANOUSSIS als verweerster beledigende en smadende uitspraken deden tijdens de controle. Concluant en zijn collega's werden trouwens gesterkt in hun overtuiging dat een gerechtelijke fouille nuttig en noodzakelijk was, wanneer tijdens het wandelen over het perron voor de voeten van PANOUSSIS twee zakjes met marihuana op de grond vallen, waarvan vermoed kon worden dat ze van hem afkomstig waren:

"Wanneer wij over het perron wandelen, stellen wij vast dat er plots voor de voeten van PANOUSSIS twee plastic zakjes met marihuana op de grond vallen.


Vorige
Boven
Volgende