"We keken ze op de vingers, dat vonden ze niet leuk, we maakten ze belachelijk en dat vonden ze niet leuk en toen we daar uiteindelijk in die arrestantencel zaten, lieten we ons niet intimideren (Ö)" (stuk 9).

"Nou dat het een geweldige baan is als onderdrukt homoseksueel dat je tenminste aan je trekken kwam en we maakten een opmerking over morele corruptie en toen nog wat: over DUTROUX." (stuk 10).

Zowel de toon als de inhoud van de uitlatingen, het feit dat zowel verweerster als PANOUSSIS er genoegen in schepten concluant in aanwezigheid van zowel burgers als ondergeschikten belachelijk te maken, tonen duidelijk aan dat het duidelijk de bewuste wil en bedoeling was concluant in het bijzonder te schaden en zijn gezag tegenover de gecontroleerden aldus te ondermijnen.

Hierbij weze benadrukt dat, zoals later wordt uiteengezet, in tegenstelling tot wat verweerster voorhoudt, deze controle zeker geen uiting was van vooringenomenheid noch ingegeven werd door racistische motieven. De controle steunde daarentegen op objectieve en logische criteria zoals voorzien in de Wet op het Politieambt (artikel 34, par. 1).

Zoals hieronder zal worden aangetoond, was het vermoeden van concluant nopens de gecontroleerden dan ook redelijk en gebaseerd op concrete omstandigheden met betrekking tot een bepaald strafbaar feit (BOURDOUX G., DE RAEDT, E., LYBAERT D. en DE MESMAEKER M., "De wet op het politieambt", Brussel, Politeia, 1999, 220). De controle was trouwens positief (stuk 1).

Bovendien was de reden van de aanwezigheid van de twee Fransen in de controlepost ook verweerster en haar vriend PANOUSSIS zeker niet onbekend:

"CLONEN told the youngsters that they would have to step out in Antwerp to fill out some papers and that after that they would be free to go." (stuk 1, pagina 27).
Het staat derhalve onomstotelijk vast dat de controle van de beide personen wettelijk en overeenkomstig de vigerende onderrichtingen verliep. Verweerster noch PANOUSSIS hadden enige redelijke, laat staan rechtmatige, grond om zich met de controle te bemoeien.


Vorige
Boven
Volgende