2.    DE VORDERING

Conform de inleidende dagvaarding vordert concluant de veroordeling van verweerster tot betaling van een schadevergoeding van 100.000 Bef, te vermeerderen met de wettelijke en de gerechtelijke intresten.

Daarnaast vordert hij de veroordeling van verweerster tot betaling van de kosten van het geding met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding .

Bij huidige conclusies breidt concluant zijn vordering uit en vraagt hij tevens dat aan verweerster verbod wordt opgelegd tot publicatie, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via welkdanig communicatiemiddel dan ook van lasterlijke commentaren en/ of processtukken die op onderhavige procedure betrekking hebben op straffe van een dwangsom van 100.000,- Bef per publicatie.

Tevens vraagt concluant dat aan verweerster het bevel wordt opgelegd om de publicaties op haar internetsite http://www.xs4all.nl/kspaink, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op onderhavige procedure, hetzij de feiten van 29 september 1998, hetzij de persoon van concluant te verwijderen op straffe van een dwangsom van 50.000,- Bef per dag en per pageview.


3.    IN RECHTE

3.1.    PRELIMINAIR

3.1.1.    DE SAMENVOEGING

Na de dagvaarding lastens verweerster heeft concluant een nieuwe dagvaarding uitgebracht lastens PANOUSSIS Zenon, wegens het openen van de website www.klotenknijper.com en strekkende tot veroordeling van laatstgenoemde tot betaling van een schadevergoeding en tot verwijdering van de betrokken site. Deze procedure werd eveneens ingeleid voor de 10B-kamer van de rechtbank van eerste aanleg op 13/12/1999, aldaar gekend onder A.R.99/6712/A.


Vorige
Boven
Volgende