Verweerder verbod op te leggen om gebruik te maken of te laten maken van het logo van verzoeker;

Verweerder op tussenvordering, bij gebreke hieraan te voldoen, te veroordelen tot verbeurte van een dwangsom van 10.000,-Bef per dag
Antwerpen, 19 januari 2000
Voor verzoeker,
Zijn raadsman,J. DYCK


Vorige
Boven
Volgende