RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN
A.R. 99/6712/A
_____________________________________________

INVENTARIS DER STUKKEN

  1. Certificaat van het depot dd. 27/07/1995 met bijlagen
  2. Geprinte versie van de internetsite adres: http :// www. klotenknijper.com/kneep.html "De Rijkswacht volgens klotenknijper" met hyperlink naar de internetsite van de Rijkswacht
  3. Geprinte versie van de internetsite http:// www.klotenknijper. com "Klotenknijper.com The terrible adventures of an honourable servant of justice" met gemanipuleerde weergave van het logo van de Rijkswacht
  4. Geprinte versie van de internetsite http://www.klotenknijper.com/indexn.html "Klotenknijper.com De gruwelijke avonturen van een eerbaar rechtsdienaar..." met de gemanipuleerde weergave van het logo van de Rijkswacht
  5. Geprinte versie van de internetsite http://www.klotenknijper.com/indexn.html bevattende de tekst van het schrijven van Karin Spaink aan het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten met gemanipuleerde weergave van het logo van de Rijkswacht
  6. Geprinte versie van de internetsite http://www.klotenknijper.com/indexn.html bevattende de pro justitia aangaande het verhoor van mevr. SPAINK door het Vast Comité van Toezicht
  7. Geprinte versie van de internetsite http://www.klotenknijper.com/indexn.html bevattende de pro justitia aangaande het verhoor van dhr. PANOUSSIS door het Vast Comité van Toezicht


Mr. J. DYCK

Mechelsesteenweg 210A
2018 Antwerpen


Vorige
Boven