DAGVAARDING


Het jaar 1900 negenentiennegentig, op negenentwintig oktober.


OP VERZOEK VAN :

de heer Koen CLONEN, Rijkswachter, ten einde dezer keuze van woonplaats doende op het kantoor van zijn raadsman, Maître Katrien CRAUWELS, Advokaat aan de Balie te Antwerpen, die kantoor houdt te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 210/A; (ref.: 98.377)

Aangezien hiernagedaagde op 29.08.1998 getuige was van een controle uitgevoerd door de Rijkswacht, onder meer in de persoon van verzoeker;

Dat zijzelf en haar metgezel, de heer PANOUSSIS Zenon, het gedrag van de rijkswachters observeerden en fel bekritiseerden;

Dat naar aanleiding van deze uitlatingen en het gedrag van hiernagedaagde en haar metgezel werd besloten de heer PANOUSSIS te fouilleren;

Dat zowel hiernagedaagde als PANOUSSIS zich ter gelegenheid van deze fouillering zich [sic] zeer aanmatigend opstelden en deze laatste elke medewerking aan de behoorlijke uitvoering ervan weigerde

Dat van deze feiten op 30.08.1998 lastens PANOUSSIS proces-verbaal werd opgesteld;

Dat, niettegenstaande de rechtmatigheid van deze controle, SPAINK de optredende rijkswachters, waaronder verzoeker, mondeling bedreigde hen via de media te zullen aanvallen;

Aangezien op 3 september 1998 hiernagedaagde inderdaad in de pes [sic] een artikel liet verschijnen in de krant 'De Morgen' waarin zij haar relaas van de feiten gaf en waarin verzoeker smalend "Klotenknijper" werd genoemd;


Boven
Volgende