Tevens heb ik, overeenkomstig art. 40 van het Gerechtelijk Wetboek, een afschrift van onderhavig exploot toegezonden aan geadresseerde aan haar hiervoor vermelde adres, onder aangetekende omslag met de gewone post en met kennisgeving van ontvangst, heden afgegeven op het Postkantoor te Antwerpen;

De bewijzen van aantekening van deze zendingen heb ik aan het origineel van onderhavig exploot gehecht.

WAARVAN AKTE: datum van het exploot.

KOSTEN: tienduizend drieŽndertig frank, te vermeerderen met de kosten van uitreiking in Nederland. Fiscale zegels worden in voorkomend geval aangebracht op het origineel.De Gerechtsdeurwaarder

[zegel en handtekening]


Vorige
Boven
Volgende