DAGVAARDING


Het jaar 1900 negenentiennegentig, op zeventien november.


OP VERZOEK VAN :

de heer Koen CLONEN, Rijkswachter, ten einde dezer keuze van woonplaats doende op het kantoor van zijn raadsman, Maître Katrien CRAUWELS, Advokaat aan de Balie te Antwerpen, die kantoor houdt te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 210/A; (ref.: 98.377)

Aangezien hiernagedaagde een webpagina exploiteert of minstens verantwoordelijke uitgever is;;

Dat hiernagedaagde op deze webpagina een aparte homepage heeft gewijd aan een procedure die namens verzoeker lastens de vriendin en levensgezellin van hiernagedaagde, mevrouw SPAINK, is gestart uit hoofde van laster en eerroof en lasterlijke aangifte bij de overheid;

Aangezien niet alleen de naam van deze website, maar tevens de commentaarteksten die erop zijn afgedrukt in drie talen voor verzoeker enorm lasterlijk, smadend en zelfs tergend zijn;

Dat op deze website bovendien niet alleen de integrale tekst van de dagvaarding in het Nederlands, Frans en Engels is weergegeven, maar ook een gescande versie van de origineel betekende dagvaarding;

Dat daarnaast hiernagedaagde op deze webpagina bepaalde tendentieus geselecteerde procedurestukken van een inmiddels geseponeerd strafdossier publiceert waarin enkel de versie van de feiten volgens hemzelf, hiernagedaagde en genoemde SPAINK worden weergegeven;

Dat hiernagedaagde weliswaar zijn eigen identificatiegegevens, alsook die van mevrouw SPAINK heeft gemaskeerd, doch de gegevens die betrekking hebben op verzoeker zonder meer blootgeeft;

Dat de adresgegevens van deze internetsite in minstens één Belgisch tijdschrift werden gepubliceerd;


Boven
Volgende