DERDE CONCLUSIE

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen    Kamer 8B    A.R. nr. 99/6309 A


Voor : SPAINK Karen, schrijfster, wonende te XXXX Amsterdam (Nederland), XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX

Verweerster
Mr Edith FLAMAND

Tegen : CLONEN Koen, rijkswachter, keuze van woonplaats doende op het kantoor van zijn advocaat, Mr Katrien CRAUWELS

Eiser
Mr Katrien CRAUWELSOnder voorbehoud van alle recht en zonder nadelige erkenning.

Gezien de inleidende dagvaarding dd. 29.10.1999

Gezien de eerste en de tweede conclusies van concluante, waarvan de inhoud als volledig herhaald aangezien dient te worden.

Gezien de aanvullende conclusies van eiser.

Concluante wenst hierop nog het volgende te antwoorden.


FEITEN EN VOORGAANDEN

1.
Concluante veronderstelde dat eiser rijkswachter was. In de trein hebben noch eiser, noch zijn collega Babeliowsky zich bekend gemaakt. Concluante en haar vriend namen slechts aan dat beiden rijkswachter waren. Pas op het perron maakte eiser zich bekend. Dat concluante later in haar verklaring aan Comité P en in haar artikel in De Morgen sprak over "rijkswachters in burgerkledij" is uiteraard ingegeven door later verkregen kennis.

Belangrijker en veel relevanter is - dat terwijl zij bezig waren met hun fouille van de twee jongemannen, noch eiser, noch Babeliowsky concluante of Zenon Panoussis op enig moment hebben verzocht om hun mond te houden dan wel te vertrekken. Zij hebben hen niet gemaand zich te verwijderen, noch hen gewaarschuwd dat indien zij niet ophielden te spreken c.q. daar te staan, zij aangehouden zouden worden. Zie ook brief van concluante aan Comité P:

"Opmerkelijk is dat geen van de twee rijkswachters die bij ons arrest waren betrokken ons voor dat arrest heeft gemaand dat wij iets dienden te doen of te laten aangezien ons gedrag de orde zou verstoren, noch is ons verteld dat als wij volharden in wat wij deden, dit in arrest zou uitmonden."


Boven
Volgende