bewijsmateriaal aan dat het gebruik van het logotype op webpages als noemer voor opdringerige en intimiderende politiemensen niet onder het gebruik valt waarvoor het originele logotype is geregistreerd.

5. Hoe dan ook is satirisch of ander gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal en/of geregistreerde handelsmerken met het oogmerk publiek debat uit te lokken, geoorloofd. Geen enkele eigenaar van een handelsmerk kan, door anderen te verbieden zijn handelsmerk te noemen, verhinderen dat anderen zijn bedrijf of product bespreken.

3. BelgiŽ lijkt haar vordering te maken op basis van inbreuk op handelsmerk, terwijl het onduidelijk is of mij tevens auteursrechtinbreuk wordt verweten of niet. Zoals eisers eigen bewijsmateriaal aantoont, is het auteursrecht op het logotype van de rijkswacht in handen van de ontwerper ervan, die de enige is die wegens auteursrechtinbreuk kan procederen. Hoe dan ook is de illustratie op mijn website ontworpen als een nieuw origineel, dat hooguit lijkt op het logotype van de rijkswacht maar daar zekerlijk geen kopie van is.


Dit antwoord wordt neergelegd met behoud van al mijn rechten en behelst in zichzelf geen aanvaarding van de geldigheid van de interventie of van de bevoegdheid van de Belgische rechtbank.

Mijn drie conclusies met betrekking tot Clonen zijn een intergraal onderdeel van mijn antwoord aan de Belgische staat en zullen tezamen met dit antwoord aan eiser worden toegezonden.

Om deze redenen behage het de rechtbank

  • deze zaak niet te voegen met die van eiser tegen Karin Spaink,
  • zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vordering,
  • dan wel subsidiair de dagvaarding nietig te verklaren,
  • dan wel meer subsidiair eisers vorderingen ongegrond te verklaren en af te wijzen,
  • in ieder geval de uitbreiding van eisers vorderingen door de door hem geŽiste samenvoeging van zaken en solidaire aansprakelijkheid niet ontvankelijk dan wel ongegrond te verklaren en af te wijzen en
  • eiser te veroordelen tot de kosten van het geding.

Amsterdam, 2000-03-14

[handtekening]

Zenon Panoussis


Vorige
Boven