aan de
                                                                         Rechtbank van eerste aanleg
                                                                         kamer 8 B
                                                                         Gerechtsgebouw
                                                                         Britselei 55
                                                                         Antwerpen

Conclusie van antwoord, Clonen ./. Panoussis, AR 99/6712/A.

Feiten en 'feiten'

Onder de titel "feiten" geeft eiser een scheefgetrokken en in essentie leugenachtig beeld van de feiten die de achtergrond vormen van deze hele kwestie. Echter, eiser heeft mij niet gedaagd wegens de gebeurtenissen voorafgaand of tijdens mijn aanhouding. Bovendien is er geen enkele reden hier een polemiek aan te gaan over de aspecten van mijn aanhouding waarover eiser en ik van mening verschillen. Zoals ik later in dit geschrift zal aantonen, geeft eiser zelf uit vrije wil al voldoende fouten en misstappen toe om mijn kenschets van hem te rechtvaardigen. Voor wat betreft de feiten verwijs ik naar de verklaring die ikzelf tegenover Comitť P heb afgelegd; dankzij eiser is deze verklaring onderdeel van de materiŽle zaak geworden (zie inventaris eiser, bijlage 34). Voor het overige is het de moeite van het vermelden waard dat een nauwkeurige lezing van de verschillende versies van eisers relaas voldoende inconsistenties en tegenspraken bevatten om zijn geloofwaardigheid ernstig te ondermijnen.


Samenvoeging van zaken en de juiste verweerders in deze zaak

Ik verzet mij sterk tegen samenvoeging van deze zaak met die tegen verweerster Karin Spaink. Het enige dat de twee zaken gemeen hebben is de achtergrond ervan, en daarop hebben de vorderingen van eiser, zoals hierboven gesteld, geen betrekking. Voor het overige verschillen de zaken fundamenteel, zowel met betrekking tot de respectievelijke vorderingen, de gronden voor die vorderingen en de gronden voor verweer. Het enige dat met een samenvoeging der zaken bereikt wordt is dat de kern van beide zaken dooreen gaat lopen en dat eiser een atmosfeer schept waarin hij zich met de vaagheid en het gebrek aan precisie kan uitdrukken die tot nu toe kenmerkend is voor de twee zaken die hij heeft aangespannen.


Boven
Volgende