Tweede conclusie


Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen


Kamer 8 B A.R. nr. 99/6309 AVOOR : SPAINK Karen, schrijfster, wonende te xxxx Amsterdam (Nederland), xxxxxxxxxxxxxx xx

Verweerster
Mr Edith FLAMAND


TEGEN : CLONEN Koen, rijkswachter, keuze van woonplaats doende op het kantoor van zijn advocaat, Mr Katrien CRAUWELS

Eiser
Mr. K. CrauwelsOnder voorbehoud van alle recht en zonder nadelige erkenning.

Gezien de inleidende dagvaarding dd. 29.10.1999

Gezien de eerste conclusie van concluante, waarvan de inhoud als volledig herhaald aangezien dient te worden.

Gezien de conclusie genomen door eiser.

Concluante wenst hierop het volgende te antwoorden.


FEITEN EN VOORGAANDEN

Concluante houdt zich aan haar versie, zoals eerder uiteengezet in De Morgen en in het verhoor door Comité P. Concluante was inderdaad getuige, zoals eiser zelf in zijn dagvaarding vermeldt, van een controle op twee Noordafrikaanse jongeren, uitgevoerd door de Rijkswacht. Hierbij past wél volgende nuanacering: concluante was zelfs niet op de hoogte dat het hier om Rijkswacht ging. Eiser zelf beschrijft in zijn conclusie hoe tijdens de internationale actie "Ramola" leden van de rijkswacht zich in burgerkledij begeven op de trein. Op geen enkel ogenblik hebben eiser en/of zijn collgea's zich op de trein t.o. concluante en haar vriend bekendgemaakt als rijkswachters.

Eiser beschrijft verder hoe in het kader van deze actie twee personen, waarvan op grond van "objectieve gegevens" vermoed werd dat ze zich schuldig maakten aan inbreuken op de drugwetgeving, aan een controle werden onderworpen.


Boven
Volgende