Verweerder te veroordelen tot verwijdering van de websites met gehele of gedeeltelijke weergave van de inhoud van de website www.klotenknrijper.com binnen een termijn van 24 uur na betekening van het tussen te komen vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 50.000,-Bef per dag en 10.000,-Bef per page-view oftewel aanroeping van de website;

Verweerder verbod op te leggen tot verdere publicatie via welkdanig communicatiemiddel dan ook van lasterlijke commentaren en processtukken, die op onderhavige procedure of de procedure tussen concluant en mevr. SPAINK, (gekend onder A.R. 99/6039/A) rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben, onder verbeurte van een dwangsom van 100.000,-Bef per publicatie;

Verweerder tenslotte te veroordelen tot de kosten van het geding, aan de zijde van concluant begroot op:

dagvaardingskosten:                                                        10.033,- Bef
                                                                                                2.388,- Bef

rechtsplegingsvergoeding:                                              12.600,- Bef

Het te vellen vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, niettegenstaande elk verhaal, zonder borgstelling en met uitsluiting van het vermogen tot kantonnement.Antwerpen, 1 maart 2000

K. Crauwels


Bijlage: inventaris der stukken


Vorige
Boven