1.    FEITEN

Op 29 augustus 1998 had concluant op de internationale trein AMSTERDAM-ANTWERPEN-BRUSSEL de leiding van de internationale actie "Ramola", gericht op de bestrijding van het drugtoerisme, de internationale drughandel en de invoer van verdovende middelen.

Tijdens deze actie begeven leden van de Rijkswacht, i.c. leden van de drugsectie van de Rijkswachtbrigade ANTWERPEN, zich in burgerkledij naar ROOSENDAAL om van daaruit de internationale trein richting ANTWERPEN te nemen. Tijdens deze treinrit worden reizigers op de trein, zodra deze op Belgisch grondgebied is, aan een controle onderworpen.

In het kader van deze actie werden twee personen, waarvan op grond van objectieve gegevens vermoed werd dat ze zich schuldig maakten aan inbreuken op de drugwetgeving, aan een controle onderworpen (stuk 1, pagina 53). Gedurende deze controle merkte concluant op dat hij zijn collega's nauwgezet geobserveerd werden door een koppel - nadien geïdentificeerd als mevr. Karin SPAINK en verweerder - dat openlijk en luidruchtig het nut en de wettelijkheid van de controle bekritiseerde.

Om de eerbaarheid van de betrokkenen niet te krenken, vergezelden de verbalisanten de gecontroleerden naar de toilet- en uitstapruimte zodat de controle uit het zicht van omstaanders in alle discretie kon gebeuren (stuk 1, p.53).

Op het ogenblik dat men een aanvang nam met de fouille van één van de gecontroleerden, betraden verweerder en zijn vriendin mevr. SPAINK eveneens de uitstapruimte waarbij ze luidruchtig de handelingen van de verbalisanten bekritiseerden in het Engels.

"PANOUSSIS roept ons en de gecontroleerde hierop in het Engels toe dat het "Akkoord van Schengen" ons een soortgelijk optreden niet toelaat en dat de gecontroleerde zich een dergelijke controle niet moet laten welgevallen. Het roken van marihuana zou volgens hem bovendien onschadelijk zijn en binnen afzienbare tijd toch gelegaliseerd worden". (stuk 1, pagina 36).

Vorige
Boven
Volgende