teneinde deze stukken, die normaal gesproken geheim zouden moeten zijn, te bemachtigen. Indien dit inderdaad het geval is, en wanneer eiser deze documenten op onrechtmatige wijze heeft verkregen, dan behoren zij niet te worden toegelaten als bewijs. Ik vorder dat eiser aantoont dat hij deze documenten op wettelijke wijze in zijn bezit heeft gekregen.

Pas wanneer eiser enige orde heeft aangebracht in zijn bewijsstukken tegen mij, is het mij mogelijk te bepalen welke tegenbewijzen ik zou kunnen of moeten presenteren. Derhalve moet ik tot die tijd mij het recht voorbehouden voorlopig niet nader te specificeren welke bewijzen ik zal produceren en welke getuigen ik wil oproepen. mij tot die tijd.Om deze redenen behage het de rechtbank zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vordering, dan wel subsidiair de dagvaarding nietig te verklaren, dan wel meer subsidiair de vorderingen ongegrond te verklaren en af te wijzen en in ieder geval eiser te veroordelen tot de kosten van het geding.


Amsterdam, 2000-02-01

Zenon Panoussis


Vorige
Boven